Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

 • Номер на дело = C-612/16

Допълнителни критерии за търсене
Резултат от търсенето: дела = 1 анализирани документи = 1
 • 1/1 C-612/16 - C & J Clark International [Приключено дело]
  • Главно производство
   • Решение на Съда (осми състав) от 19 юни 2019 г.

    C & J Clark International Ltd срещу Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

    Преюдициално запитване, отправено от First-tier Tribunal (Tax Chamber)

    Дело C-612/16    Сборник съдебна практика

    все още непубликувано (Общ сборник - част „Информация относно непубликуваните решения“)


    Подробно описание