Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

 • Номер на дело = T-353/15

Допълнителни критерии за търсене
Резултат от търсенето: дела = 2 анализирани документи = 2
 • 1/2 T-353/15 DEP - NeXovation/Комисия [Приключено дело]
 • 2/2 T-353/15 - NeXovation/Комисия [Приключено дело]
  • Главно производство
   • Решение на Общия съд (първи разширен състав) от 19 юни 2019 г.

    NeXovation, Inc. срещу Европейска комисия

    Държавни помощи — Индивидуални помощи в полза на комплекса на Нюрбургринг за строителството на развлекателен парк, хотели и ресторанти, както и за организацията на автомобилни състезания — Решение, с което помощите се обявяват за несъвместими с вътрешния пазар — Решение, с което се приема, че възстановяването на обявените за несъвместими помощи не се отнася до новите собственици на комплекса на Нюрбургринг — Жалба за отмяна — Липса на съществено засягане на конкурентното положение — Недопустимост — Решение, с което в края на фазата на предварителното разглеждане се констатира, че не е налице държавна помощ — Жалба за отмяна — Заинтересована страна — Правен интерес — Допустимост — Нарушение на процесуални права — Липса на затруднения, които да изискват започването на официална процедура по разследване — Жалба — Продажба на активи на получатели на държавни помощи, които са обявени за несъвместими — Открита, прозрачна, недискриминационна и безусловна тръжна процедура — Надлежно и безпристрастно разглеждане — Задължение за мотивиране

    Дело T-353/15    Сборник съдебна практика

    все още непубликувано (Общ сборник)


    Подробно описание