Resultatliste

Valgte søgekriterier:

 • Sagsnummer = C-366/18

Indskrænk søgningen
Søgeresultat: sager = 1 gennemgåede dokumenter = {1}
 • 1/1 C-366/18 - Ortiz Mesonero [Afsluttet sag]
  • Hovedsag
   • Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 18. september 2019

    José Manuel Ortiz Mesonero mod UTE Luz Madrid Centro (integrada por las mercantiles SICE SA, URBALUX SA IMESAPI SA EXTRALUX SA y CITELUM IBÉRICA SA)

    Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social de Madrid

    Præjudiciel forelæggelse – socialpolitik – direktiv 2010/18/EU – den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov – national lovgivning, som gør tildeling af forældreorlov betinget af en nedsættelse af arbejdstiden med en forholdsmæssig nedsættelse af lønnen – skifteholdsarbejde med skiftende arbejdstider – arbejdstagerens anmodning om at udføre sit arbejde med faste arbejdstider med henblik på at kunne tage sig af sine mindreårige børn – direktiv 2006/54/EF – lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv – indirekte forskelsbehandling – delvis afvisning

    Sag C-366/18    Samling af Afgørelser

    offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)


    Detaljerede oplysninger