Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:


  Νέα αναζήτηση
  Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 40318 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 41051
  • 1/40318 C-388/19 - Autoridade Tributária e Aduaneira [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 2/40318 C-387/19 - RTS infra και Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 3/40318 C-386/19 P - Hamas κατά Συμβουλίου [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 4/40318 C-385/19 - R.A.T. και D.S. [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 5/40318 C-384/19 - Επιτροπή κατά Ισπανίας [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 6/40318 C-383/19 - Powiat Ostrowski [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 7/40318 C-382/19 P - Pethke κατά EUIPO [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 8/40318 C-381/19 - SC Banca E [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 9/40318 C-380/19 - Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 10/40318 C-379/19 (PPU) - Procuror DNA- Serviciul Teritorial Oradea [Υπόθεση εν εξελίξει]