Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:


  Νέα αναζήτηση
  Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 40685 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 41359
  • 1/40685 C-538/19 - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate και Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa [Υπόθεση εν εξελίξει]
   • Κύρια διαδικασία
  • 2/40685 C-537/19 - Επιτροπή κατά Αυστρίας [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 3/40685 C-536/19 P(I) - EDP España κατά Naturgy Energy Group [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 4/40685 C-535/19 - A [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 5/40685 C-534/19 - SR [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 6/40685 C-533/19 - RQ [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 7/40685 C-532/19 - QP [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 8/40685 C-531/19 - PO [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 9/40685 C-530/19 - Niki Luftfahrt [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • 10/40685 C-529/19 - Möbel Kraft [Υπόθεση εν εξελίξει]