Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-252/17

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-252/17 - Robert Bosch κατά EUIPO (Simply. Connected.) [Περατωθείσα υπόθεση]
  • Κύρια διαδικασία
   • Robert Bosch κατά EUIPO (Simply. Connected.)
    Υπόθεση T-252/17 (Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-251/17, T-252/17)

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 947/2016-5)

    Λεπτομερές σημείωμα