Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-279/18

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-279/18 - Alliance Pharmaceuticals κατά EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • Κύρια διαδικασία
   • Alliance Pharmaceuticals κατά EUIPO - AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
    Υπόθεση T-279/18

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 1473/2017-5)

    Λεπτομερές σημείωμα