Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-340/18

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-340/18 - Gibson Brands κατά EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare) [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • Κύρια διαδικασία
   • Gibson Brands κατά EUIPO - Wilfer (Forme d’un corps de guitare)
    Υπόθεση T-340/18

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 415/2017-2)

    Λεπτομερές σημείωμα