Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-357/18

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-357/18 - Luz Saúde κατά EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ) [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • Κύρια διαδικασία
   • Luz Saúde κατά EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ)
    Υπόθεση T-357/18

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 2084/2017-4)

    Λεπτομερές σημείωμα