Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-380/18

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-380/18 - Intas Pharmaceuticals κατά EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS) [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • Κύρια διαδικασία
   • Intas Pharmaceuticals κατά EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
    Υπόθεση T-380/18

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 815/2017-4)

    Λεπτομερές σημείωμα