Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-527/18

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-527/18 - K.A. Schmersal Holding κατά EUIPO - Tecnium (tec.nicum) [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • Κύρια διαδικασία
   • K.A. Schmersal Holding κατά EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
    Υπόθεση T-527/18

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 2427/2017-5)

    Λεπτομερές σημείωμα