Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-68/18

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-68/18 - Fränkischer Weinbauverband κατά EUIPO (Forme d'une bouteille) [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • Κύρια διαδικασία
   • Fränkischer Weinbauverband κατά EUIPO (Forme d'une bouteille)
    Υπόθεση T-68/18

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 413/2017-4)

    Λεπτομερές σημείωμα