Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-716/18

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-716/18 - The Logistical Approach κατά EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there) [Υπόθεση εν εξελίξει]
  • Κύρια διαδικασία
   • The Logistical Approach κατά EUIPO - Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)
    Υπόθεση T-716/18

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 2062/2017-4)

    Λεπτομερές σημείωμα