Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-90/18

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-90/18 - Guiral Broto κατά EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) [Περατωθείσα υπόθεση]
  • Κύρια διαδικασία
   • Guiral Broto κατά EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
    Υπόθεση T-90/18 (Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-89/18, T-90/18)

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 1096/2017-4)

    Λεπτομερές σημείωμα