Κατάλογος αποτελεσμάτων

Υπενθύμιση των επιλεγέντων κριτηρίων:

 • Αριθμός υποθέσεως = T-911/16

Νέα αναζήτηση
Αποτελέσματα αναζήτησης: υποθέσεις = 1 έγγραφα στα οποία έγινε αναζήτηση = 1
 • 1/1 T-911/16 - Wedl & Hofmann κατά EUIPO - Hesse (TESTA ROSSA) [Περατωθείσα υπόθεση]
  • Κύρια διαδικασία
   • Wedl & Hofmann κατά EUIPO - Hesse (TESTA ROSSA)
    Υπόθεση T-911/16 (Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-910/16, T-911/16)

    Συλλογή της Νομολογίας

    Πληροφορία μη διαθέσιμη


    (Προσβαλλόμενη απόφαση: R 68/2016-1)

    Λεπτομερές σημείωμα