Tulemuste loetelu

Valitud kriteeriumid:

 • Kohtuasja number = C-366/18

Muuda otsingut
Otsingu tulemus: 1 kohtuasi/kohtuasja 1 analüüsitud dokument(i)
 • 1/1 C-366/18 - Ortiz Mesonero [Lõpetatud kohtuasi]
  • Menetlus põhikohtuasjas
   • Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 18.9.2019

    José Manuel Ortiz Mesonero versus UTE Luz Madrid Centro (integrada por las mercantiles SICE SA, URBALUX SA IMESAPI SA EXTRALUX SA y CITELUM IBÉRICA SA)

    Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social de Madrid

    Eelotsusetaotlus – Sotsiaalpoliitika – Direktiiv 2010/18/EL – Vanemapuhkuse kohta sõlmitud muudetud raamkokkulepe – Riigisisesed õigusnormid, mis seavad vanemapuhkuse kasutamise tingimuseks tööaja vähendamise töötasu proportsionaalse vähenemisega – Vahetustega töö – Töötaja taotlus alati samal ajal töötamiseks, et tegeleda enda alaealiste lastega – Direktiiv 2006/54/EÜ – Meeste ja naiste võrdsed võimalused ja võrdne kohtlemine tööhõive ja elukutse küsimustes – Kaudne diskrimineerimine – Osaline vastuvõetamatus

    Kohtuasi C-366/18    Kohtulahendite kogumik

    avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)


    Detailne kirje