Tulemuste loetelu

Valitud kriteeriumid:

 • Kohtuasja number = T-469/18

Muuda otsingut
Otsingu tulemus: 1 kohtuasi/kohtuasja 1 analüüsitud dokument(i)
 • 1/1 T-469/18 - Battelle Memorial Institute vs. EUIPO (HEATCOAT) [Lõpetatud kohtuasi]
  • Menetlus põhikohtuasjas
   • Üldkohtu otsus (kuues koda), 8.5.2019

    Battelle Memorial Institute versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

    Kohtuasi T-469/18    Kohtulahendite kogumik

    veel avaldamata (Kohtulahendite kogumik. „Teave avaldamata otsuste kohta")


    (Vaidlustatud otsus: R 36/2018-2)

    Detailne kirje