Hakutulokset

Muuta hakuehtoja:

 • Asian numero = C-527/18

Muuta hakua
Haun tulos: asiat = 1 analysoidut asiakirjat = 1
 • 1/1 C-527/18 - Gesamtverband Autoteile-Handel [Ratkaistu asia]
  • Pääasia
   • Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 19.9.2019

    Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. vastaan KIA Motors Corporation

    Bundesgerichtshof esittämä Ennakkoratkaisupyyntö

    Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Moottoriajoneuvot – Asetus (EY) N:o 715/2007 – 6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke – Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot – Valmistajan velvollisuudet itsenäisiin toimijoihin nähden – Vapaa ja standardoitu pääsy kyseisiin tietoihin – Menettelyt – Syrjintäkielto

    Asia C-527/18    Oikeustapauskokoelma

    ei vielä julkaistu (Oikeustapauskokoelma)


    Yksityiskohtainen tiedosto