Hakutulokset

Muuta hakuehtoja:

 • Asian numero = C-580/17

Muuta hakua
Haun tulos: asiat = 1 analysoidut asiakirjat = 1
 • 1/1 C-580/17 - Järvelaev [Ratkaistu asia]
  • Pääasia
   • Unionin tuomioistuimen tuomio (kymmenes jaosto) 8.5.2019

    Mittetulundusühing Järvelaev vastaan Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

    Riigikohusin esittämä ennakkoratkaisupyyntö

    Ennakkoratkaisupyyntö – Yhteinen maatalouspolitiikka – Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuki maaseudun kehittämiseen – Asetus (EY) N:o 1698/2005 – Ajallinen sovellettavuus – 72 artikla – Yhteisrahoitettujen investointitoimien pysyvyys – Yhteisrahoitetun investointitoimen huomattava muutos – Maaseuturahaston yhteisrahoittaman investointitoimen ansiosta hankittu kohde, jonka tuensaaja on antanut vuokralle kolmannelle – Yhteisen maatalouspolitiikan rahoitus, hallinnointi ja seuranta – Asetus (EY) N:o 1306/2013 – 54 ja 56 artikla – Jäsenvaltioiden velvollisuus periä sääntöjenvastaisuuden tai laiminlyönnin vuoksi aiheettomasti suoritetut maksut takaisin – Sääntöjenvastaisuuden käsite – Takaisinperintämenettelyn aloittaminen

    Asia C-580/17    Oikeustapauskokoelma

    julkaistu Sähköisessä oikeustapauskokoelmassa (Oikeustapauskokoelma)


    Yksityiskohtainen tiedosto