Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

  • Numru tal-kawża = C-429/18

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
Riżultat tat-tfittxija: kawżi = 1 dokumenti analizzati = 1
  • 1/1 C-429/18 - Fernández Álvarez et [Kawża pendenti]