Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

  • Numru tal-kawża = T-542/16

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
Riżultat tat-tfittxija: kawżi = 1 dokumenti analizzati = 1
  • 1/1 T-542/16 - Ardalic et vs Il-Kunsill [Kawża magħluqa]