Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

 • Numru tal-kawża = T-604/15

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
Riżultat tat-tfittxija: kawżi = 1 dokumenti analizzati = 1
 • 1/1 T-604/15 - Ertico - ITS Europe vs Il-Kummissjoni [Kawża magħluqa]
  • Proċedura prinċipali
   • Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) tat-22 ta’ Mejju 2019

    European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) vs Il-Kummissjoni Ewropea

    Is-Seba’ Programm Kwadru għall-attivitajiet ta’ riċerka, ta’ żvilupp teknoloġiku u ta’ dimostrazzjoni – Rakkomandazzjoni 2003/361/KE – Deċiżjoni tal-Bord ta’ Validazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-klassifikazzjoni ta’ impriżi mikro, żgħar u medji – Talba għal reviżjoni skont il-punti 1.2.6 u 1.2.7 tal-anness tad-Deċiżjoni 2012/838/UE, Euratom – Assenza ta’ azzjoni amministrattiva fis-sens tal-Artikolu 22 tar-Regolament (KE) Nru 58/2003 – Drittijiet tad-difiża – Prinċipju ta’ amministrazzjoni tajba – Ċertezza legali – Aspettattivi leġittimi – Awtorità ta’ res judicata – Kriterji ta’ definizzjoni tal-impriżi mikro, żgħar u medji fil-politiki tal-Unjoni – Kunċett ta’ “impriża” – Kunċett ta’ “attività ekonomika” – Kriterju ta’ indipendenza – Obbligu ta’ motivazzjoni

    Kawża T-604/15



    Ġabra tal-ġurispridenza

    ippubblikat(a) fil-Ġabra diġitali (Ġabra Ġeneral)


    Skeda dettaljata