Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

 • Numru tal-kawża = T-652/18

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
Riżultat tat-tfittxija: kawżi = 1 dokumenti analizzati = 1
 • 1/1 T-652/18 - Porus vs EUIPO (oral Dialysis) [Kawża magħluqa]
  • Proċedura prinċipali
   • Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) tat-13 ta’ Ġunju 2019

    Porus GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

    Kawża T-652/18    Ġabra tal-ġurispridenza

    li għadu/għadha ma ġiex/ġietx ippubblikat(a) (Ġabra Ġenerali - Taqsima “Informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet mhux ippubblikati”)


    (Deċiżjoni kkontestata: R 1375/2018-2)

    Skeda dettaljata