Lista tar-riżultati

Tfakkir tal-kriterji magħżula:

  • Numru tal-kawża = T-721/17

Biddel il-kriterji ta’ tfittxija
Riżultat tat-tfittxija: kawżi = 1 dokumenti analizzati = 1
  • 1/1 T-721/17 - Topor-Gilka vs Il-Kunsill [Kawża pendenti]