Wyniki wyszukiwania

Przypomnienie wybranych kryteriów:

 • Numer sprawy = T-265/18

Zmodyfikować wyszukiwanie
Wynik wyszukiwania : sprawy = 1 ananalizowane dokumenty = 1
 • 1/1 T-265/18 - Biernacka-Hoba przeciwko EUIPO - Formata Bogusław Hoba (Formata) [Sprawa zakończona]
  • Postępowanie główne
   • Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 27 marca 2019 r.

    Ilona Biernacka-Hoba przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

    Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Formata – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy Formata – Względna podstawa unieważnienia – Artykuł 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Zasada 37 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625] – Przesłanki dotyczące przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego – Zasada 19 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 7 rozporządzenia delegowanego 2018/625) – Uzasadnione oczekiwania – Zwrot kosztów zastępstwa procesowego – Artykuł 109 rozporządzenia 2017/1001 i zasada 94 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 109 rozporządzenia 2017/1001)

    Sprawa T-265/18    Zbiór Orzeczeń

    dotychczas nieopublikowany(-na, -ne) (Zbiór ogólny - Część "Informacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych")


    (Zaskarżona decyzja: R 2032/2017-4)

    Szczegółowe informacje