Wyniki wyszukiwania

Przypomnienie wybranych kryteriów:

 • Numer sprawy = T-324/18

Zmodyfikować wyszukiwanie
Wynik wyszukiwania : sprawy = 1 ananalizowane dokumenty = 1
 • 1/1 T-324/18 - VI.TO. przeciwko EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée) [Sprawa zakończona]
  • Postępowanie główne
   • Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 8 maja 2019 r.

    Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

    Sprawa T-324/18    Zbiór Orzeczeń

    dotychczas nieopublikowany(-na, -ne) (Zbiór ogólny - Część "Informacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych")


    (Zaskarżona decyzja: R 1036/2017-1)

    Szczegółowe informacje