Wyniki wyszukiwania

Przypomnienie wybranych kryteriów:

 • Numer sprawy = T-357/18

Zmodyfikować wyszukiwanie
Wynik wyszukiwania : sprawy = 1 ananalizowane dokumenty = 1
 • 1/1 T-357/18 - Luz Saúde przeciwko EUIPO - Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ) [Sprawa zakończona]
  • Postępowanie główne
   • Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 13 czerwca 2019 r.

    Luz Saúde, SA przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

    Sprawa T-357/18    Zbiór Orzeczeń

    dotychczas nieopublikowany(-na, -ne) (Zbiór ogólny - Część "Informacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych")


    (Zaskarżona decyzja: R 2084/2017-4)

    Szczegółowe informacje