Wyniki wyszukiwania

Przypomnienie wybranych kryteriów:

 • Numer sprawy = T-398/18

Zmodyfikować wyszukiwanie
Wynik wyszukiwania : sprawy = 1 ananalizowane dokumenty = 1
 • 1/1 T-398/18 - Pielczyk przeciwko EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM) [Sprawa zakończona]
  • Postępowanie główne
   • Wyrok Sądu (ósma izba) z dnia 13 czerwca 2019 r.

    Radoslaw Pielczyk przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

    Sprawa T-398/18    Zbiór Orzeczeń

    dotychczas nieopublikowany(-na, -ne) (Zbiór ogólny - Część "Informacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych")


    (Zaskarżona decyzja: R 979/2017-4 R 1070/2017-4)

    Szczegółowe informacje