Wyniki wyszukiwania

Przypomnienie wybranych kryteriów:

 • Numer sprawy = T-469/18

Zmodyfikować wyszukiwanie
Wynik wyszukiwania : sprawy = 1 ananalizowane dokumenty = 1
 • 1/1 T-469/18 - Battelle Memorial Institute przeciwko EUIPO (HEATCOAT) [Sprawa zakończona]
  • Postępowanie główne
   • Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 8 maja 2019 r.

    Battelle Memorial Institute przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

    Sprawa T-469/18    Zbiór Orzeczeń

    dotychczas nieopublikowany(-na, -ne) (Zbiór ogólny - Część "Informacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych")


    (Zaskarżona decyzja: R 36/2018-2)

    Szczegółowe informacje