Wyniki wyszukiwania

Przypomnienie wybranych kryteriów:

 • Numer sprawy = T-55/18

Zmodyfikować wyszukiwanie
Wynik wyszukiwania : sprawy = 1 ananalizowane dokumenty = 1
 • 1/1 T-55/18 - Team Beverage przeciwko EUIPO (LIEBLINGSWEIN) [Sprawa zakończona]
  • Postępowanie główne
   • Wyrok Sądu (druga izba) z dnia 8 maja 2019 r.

    Team Beverage AG przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

    Sprawa T-55/18    Zbiór Orzeczeń

    dotychczas nieopublikowany(-na, -ne) (Zbiór ogólny - Część "Informacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych")


    (Zaskarżona decyzja: R 291/2017-1)

    Szczegółowe informacje