Zoznam výsledkov vyhľadávania

Pripomenutie vybraných kritérií:

 • Číslo veci = t-53/07

Zmeniť vyhľadávanie
Výsledok vyhľadávania: počet vecí = 1 počet analyzovaných dokumentov = 1
 • 1/1 T-53/07 - Trade-Stomil/Komisia [Ukončená vec]
  • Hlavné konanie
   • Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 13. júla 2011.

    Trade-Stomil sp. z o.o. proti Európskej komisii.

    Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s butadiénovým kaučukom a butadiénstyrénovým kaučukom vyrábaným emulznou polymerizáciou - Rozhodnutie, v ktorom sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Účasť na karteli - Pripísateľnosť protiprávneho správania - Pokuty - Závažnosť a dĺžka trvania porušenia - Poľahčujúce okolnosti.

    Vec T-53/07.    Zbierka judikatúry

    2011 II-04657


    Podrobné informácie