Sökresultat

Valda sökkriterier:

 • Målnummer = C-366/18

Ändra sökningen
Sökresultat: mål = 1 analyserade dokument = {1}
 • 1/1 C-366/18 - Ortiz Mesonero [Målet är avslutat]
  • Huvudförfarande
   • Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 18 september 2019

    José Manuel Ortiz Mesonero mot UTE Luz Madrid Centro (integrada por las mercantiles SICE SA, URBALUX SA IMESAPI SA EXTRALUX SA y CITELUM IBÉRICA SA)

    Begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Social de Madrid

    Begäran om förhandsavgörande – Socialpolitik – Direktiv 2010/18/EU – Ändrade ramavtalet om föräldraledighet – Nationell lagstiftning som förutsätter att arbetstiden minskas och lönen sänks proportionellt för att föräldraledighet ska beviljas – Skiftarbete med varierande schema – Arbetstagare som har ansökt om att få ett fast schema för att ta hand om minderåriga barn – Direktiv 2006/54/EG – Lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet – Indirekt diskriminering – Delvis avvisning

    Mål C-366/18    Rättsfallssamlingen

    publicerat i den elektroniska rättsfallssamlingen (Rättsfallssamlingens allmänna del)


    Detaljerade upplysningar