Sökresultat

Valda sökkriterier:

 • Målnummer = T-354/18

Ändra sökningen
Sökresultat: mål = 1 analyserade dokument = {1}
 • 1/1 T-354/18 - KID-Systeme mot EUIPO - Sky (SKYFi) [Målet är avslutat]
  • Huvudförfarande
   • Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 16 maj 2019

    KID-Systeme GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

    Mål T-354/18    Rättsfallssamlingen

    ej ännu publicerat (Rättsfallssamlingen - Avdelningen "Upplysning om opublicerade avgöranden")


    (Contested decision: R 106/2017-4)

    Detaljerade upplysningar