Sökresultat

Valda sökkriterier:

 • Målnummer = T-532/18

Ändra sökningen
Sökresultat: mål = 1 analyserade dokument = {1}
 • 1/1 T-532/18 - Aroma Essence mot EUIPO - Refan Bulgaria (Éponges de toilette) [Målet är avslutat]
  • Huvudförfarande
   • Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 17 september 2019

    Aroma Essence Ltd mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

    Mål T-532/18    Rättsfallssamlingen

    ej ännu publicerat (Rättsfallssamlingen - Avdelningen "Upplysning om opublicerade avgöranden")


    (Contested decision: R 1197/2017-3)

    Detaljerade upplysningar