BE CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT
L HU MT NL AT PL PT SL SK FI SE UK EU
Belgique / België / Belgien Deutsch Français Nederlands
Institutions / Instellingen / Institutionen

 • Abgeordnetenkammer
 • :
  Chambre des Représentants / Chamber of Representatives

 • Föderalregierung
 • :
  Gouvernement fédéral / Federal Government

 • Ministerium der Justiz
 • :
  Ministère de la Justice / Ministry of Justice

 • Parlament
 • :
  Parlement fédéral / Federal Parliament

 • Premierministers
 • :
  Premier Ministre / Prime Minister

 • Senat
 • :
  Sénat / Senate


  Législation - Jurisprudence / Wetgeving - Rechtspraak /
  Gesetzgebung und Rechtsprechung / Legislation - Case Law


 • Belgisches Staatsblatt
 • :
  Moniteur Belge / Belgian Official Journal

 • Juridat
 • :
  Portaalsite van de rechterlijke Macht van België / Portal of the Belgian Judicial Power

 • Kassationshof
 • :
  Cour de cassation / Court of Cassation

 • Schiedshof
 • :
  Cour d'arbitrage / Court of Arbitration

 • Staatsrat
 • :
  Conseil d’Etat / Council of State


  Belgique / België / Belgien Deutsch Français Nederlands
  Institutions / Instellingen / Institutionen

 • Chambre des Représentants
 • :
  Chamber of Representatives

 • Gouvernement fédéral
 • :
  Federal Government

 • Ministère de la Justice
 • :
  Ministry of Justice

 • Parlement fédéral
 • :
  Federal Parliament

 • Premier Ministre
 • :
  Prime Minister

 • Sénat
 • :
  Senate


  Législation - Jurisprudence / Wetgeving - Rechtspraak /
  Gesetzgebung und Rechtsprechung / Legislation - Case Law


 • Conseil d’Etat
 • :
  Council of State

 • Cour d'arbitrage
 • :
  Court of Arbitration

 • Cour de cassation
 • :
  Court of Cassation

 • Juridat
 • :
  Portail du pouvoir judiciaire de Belgique / Portal of the Belgian Judicial Power

 • Moniteur Belge
 • :
  Belgian Official Journal


  Belgique / België / Belgien Deutsch Français Nederlands
  Institutions / Instellingen / Institutionen

 • Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • :
  Chambre des Représentants / Chamber of Representatives

 • Federale Regering
 • :
  Gouvernement fédéral / Federal Government

 • Ministerie van Justitie
 • :
  Ministère de la Justice / Ministry of Justice

 • Federaal Parlement
 • :
  Parlement fédéral / Federal Parliament

 • Eerste Minister
 • :
  Premier Ministre / Prime Minister

 • Senaat
 • :
  Sénat / Senate


  Législation - Jurisprudence / Wetgeving - Rechtspraak /
  Gesetzgebung und Rechtsprechung / Legislation - Case Law


 • Arbitragehof
 • :
  Cour d'arbitrage / Court of Arbitration

 • Hof van Cassatie
 • :
  Cour de cassation / Court of Cassation

 • Juridat
 • :
  Portaalsite van de rechterlijke Macht van België / Portal of the Belgian Judicial Power

 • Raad van State
 • :
  Conseil d’Etat / Council of State

 • Belgisch Staatsblad
 • :
  Moniteur Belge / Belgian Official Journal