Presse- og Informationsafdelingen

PRESSEMEDDELELSE NR. 09/02

30. januar 2002

NYE MEDLEMMER AF DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

HØJTIDELIGT RETSMØDE DEN 30. JANUAR 2002


Rådet for Den Europæiske Union har ved afgørelse af 8. november 2001, efter høring af Europa- Parlamentet, med enstemmighed udnævnt følgende fem nye medlemmer af Den Europæiske Revisionsret med virkning fra den 1. januar 2002: Lars Tobisson (Sverige), Hedda von Wedel (Tyskland), David Bostock (Det Forenede Kongerige), Morten Louis Levysohn (Danmark) og Ionnais Sarmas (Grækenland).

I et højtideligt retsmøde i Domstolen har de nye medlemmer af Den Europæiske Revisionsret afgivet den i traktaterne omhandlede højtidelige forsikring.


Dette er et ikke-officielt dokument til mediernes brug og forpligter ikke Domstolen.

Pressemeddelelsen kan fås på dansk, engelsk, fransk, tysk, græsk og svensk.

Billeder fra det højtidelige retsmøde kan fås via "Europe by Satellite", European Commission, Press and Information Service, L-2920 Luxembourg
tlf. (+352) 4301 35177, fax (+352) 4301 35249, eller
B-1049 Bruxelles, tlf. (+32) 2 2964106, fax (+32) 2 2965956 eller (+32) 2 301280

Yderligere oplysninger om de nye medlemmer kan fås ved henvendelse til
Helana-Piron Mäki-Korvela, External Relations, Den Europæiske Revisionsret, tlf. (+352) 439845-314, fax (+352) 439846-430, e-mail: helena.piron@eca.eu.int.

Yderligere oplysninger om det højtidelige retsmøde kan fås ved henvendelse til Ulrike Städtler på tlf. (+352) 4303 2409, fax (+352) 4303 2734