Presse- og Informationsafdelingen

INFORMATION TIL PRESSEN nr. 93/02

22. november 2002

Højtideligt retsmøde den 4. december 2002

FESTLIGHOLDELSE AF 50-ÅRET FOR DOMSTOLENS OPRETTELSE 1952-2002


(Obligatorisk akkreditering hos Presse- og Informationsafdelingen)

I forbindelse med festligholdelsen af 50-året for oprettelsen af De Europæiske Fællesskabers Domstol vil der blive afholdt et højtideligt retsmøde onsdag den 4. december 2002 fra kl. 11 til kl. 13 i Den Store Retssal.

Der vil blive holdt taler af Europa-Parlamentets formand, Pat Cox, af formanden for Rådet, den danske justitsminister, Lene Espersen, af Europa-Kommissionens formand, Romano Prodi, og af præsidenten for Østrigs Verfassungsgerichtshof, Ludwig Adamovich. Deres Kongelige Højheder Storhertugen og Storhertuginden af Luxembourg, præsidenten for og medlemmerne af Domstolen og af Retten i Første Instans, tidligere medlemmer samt præsidenter for domstole i medlemsstaterne, præsidenter for internationale domstole, præsidenter for domstole i ansøgerlandene og præsidenter for domstole i andre lande vil komme til stede.

Der vil blive stillet et presselokale til rådighed for TV- og radioselskaberne samt pressen. EBS (Europe by Satellite) står for den officielle transmission med tolkning til 11 sprog. Der vil være adgang til at tappe fra EBS. I et andet presselokale er der telefoner og mulighed for tilkobling af PC via Modem.

Der kan tages billeder, når gæsterne ankommer, ved indgangen til bygningen og inden det højtidelige retsmøde begynder i Den Store Retssal samt i vandrehallen, efter at retsmødet er afsluttet.

Akkreditering fås ved henvendelse til Domstolens Presse- og Informationsafdeling. Vedlagte formular bedes fremsendt senest onsdag den 27. november kl. 12.


Bilag :
        .    program
        .    liste over materialet “Domstolen . 50 år”, som er til pressens rådighed
        .    akkrediteringsformularFigure

Graphic file number 1 named curia.wpg with height 42 p and width 43 p Left aligned

Service du Protocole

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
50 ÅR

HØJTIDELIGT RETSMØDE
De Europæiske Fællesskabers Domstol

onsdag den 4. december 2002

Program

10.30        Gæsterne ankommer

10.55        Deres Kongelige Højheder Storhertugen og Storhertuginden af Luxembourg ankommer

11.00        Domstolens præsident, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, byder velkommen

        Europa-Parlamentets formand, Pat Cox, holder tale

        Formanden for Rådet, den danske justitsminister, Lene Espersen, holder tale

        Europa-Kommissionens formand, Romano Prodi, holder tale
    
        Præsidenten for Østrigs Verfassungsgerichtshof, Ludwig Adamovitch, holder tale
    
        Domstolens præsident, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, holder tale

12.30        Reception i vandrehallen

13.00        FrokostFigure

Graphic file number 0 named curia.wpg with height 42 p and width 43 p Left aligned


Presse og Information

MATERIALET “DOMSTOLEN . 50 ÅR”

TIL PRESSENS RÅDIGHEDAudio-visuelt

.    Et info-clip, der varer ca. 28 min., med shotlist (liste med angivelse af minutter og tekst på fransk og engelsk), udarbejdet på grundlag af billeder fra Domstolens arkiver. Billederne viser forskellige etaper af Domstolens virke, lige fra dens start i Villa Vauban i 1952, og til vore dage, herunder afsigelse af flere vigtige domme. De fleste af billederne er uden lyd, men enkelte optagelser er originale. Der er vedlagt skriftlige oplysninger til dossieret “images”.

.    To andre info-clips, hver på ca. 5 min., viser nærmere enkeltheder omkring to vigtige domme, nemlig “cassis de Dijon”-dommen (20.2.1979) og “Bosman”- dommen (15.12.1995).


Ovennævnte billeder udsendes via Europe by Satellite (EU's nyheds-tv-station) fra mandag den 18. november 2002. EBS's hjemmeside (http://europa.eu.int/comm/ebs) indeholder alle relevante oplysninger om ovennævnte transmissioner.

.    Et udvalg i digitalt format af ca. 15 fotos fra 1950'erne til vore dage med tekst (i sort/hvid og farver).

Publikationer

.    En liste over vigtige domme fra Domstolens praksis.
.    En FAQ-brochure “50-års-jubilæum. De Europæiske Fællesskabers Domstol”.


TIL BRUG FOR PRESSEN

Akkreditering, der skal sendes pr. fax senest onsdag den 27. november kl. 12
til nummer: +352-4303 2500
Vedrørende : Højtideligt retsmøde den 4. december 2002

Kontaktperson: Madame Clara Biasia
Tlf.: 00 352 4303 3382

Navn:

Organisation:

Kan kontaktes på:

        (Tlf.)


            (Fax)


      
Medietype:

Antal personer:

Ønsker at fotografere (det ikke ønskede overstreges): ja / nej  

Ønsker at filme (det ikke ønskede overstreges): ja / nej  
 


Deres anmodning kan i princippet betragtes som imødekommet, medmindre Domstolen meddeler andet.

[Curia]

Figure

Graphic file number 2 named unknown. with height 0 p and width 52 p Left aligned