Presse- og Informationsafdelingen

PRESSEMEDDELELSE NR. 96/02

4. december 2002

HØJTIDELIGT RETSMØDE

1952-2002: DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL - 50 ÅR

Der er i dag afholdt et højtideligt retsmøde på De Europæiske Fællesskabers Domstols sæde i Luxembourg for at markere 50-året for Domstolens oprettelse.

Retsmødet blev overværet af Deres Kongelige Højheder Storhertugen og Storhertuginden af Luxembourg, repræsentanter for de luxembourgske myndigheder, det diplomatiske korps, formænd for EF-institutionerne, præsidenter for internationale domstole, præsidenter for forfatningsdomstole og de øverste retsinstanser i medlemsstaterne og i ansøgerlandene samt en række andre fremtrædende personer.

Domstolens præsident Gil Carlos Rodríguez Iglesias bød velkommen. Der blev derefter holdt taler af Europa-Parlamentets formand, Pat Cox, af formanden for Rådet for Den Europæiske Union, den danske justitsminister, Lene Espersen, og af Europa-Kommissionens formand, Romano Prodi.

Derefter talte præsidenten for Østrigs Verfassungsgerichtshof, Ludwig Adamovich, på vegne af medlemsstaternes forfatningsdomstole og øverste domstole.

Det højtidelige retsmøde blev afsluttet med en tale af Domstolens præsident, Gil Carlos Rodríguez Iglesias.

I går, den 3. december 2002, blev der afholdt et kollokvium over temaet: "Samarbejdet mellem EF-Domstolen og de nationale domstole". I kollokviet deltog præsidenterne for alle de internationale domstole, for forfatningsdomstolene og de øverste domstole i medlemsstaterne og i ansøgerlandene.

Denne pressemeddelelse er udelukkende til pressens brug. Den er ikke et officielt dokument og forpligter ikke Domstolen.

Pressemeddelelsen kan fås på alle officielle EU-sprog.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Steen Hjelmblink
på tlf. (00352) 4303 3651, fax (00352) 4303 2033

 


Ud over denne pressemeddelelse er også følgende særlige materiale til rådighed for pressen (jf. pressemeddelelse nr. 93/02):


- en liste over vigtige domme fra retspraksis (generelt og for hver enkelt medlemsstat).
- en FAQ-brochure "50-års jubilæum"
- et udvalg i digitalt format af ca. 15 fotos fra 1950'erne til vore dage med tekst (i sort/hvid og farver).