PRESSE- OG INFORMATIONSAFDELINGEN

PRESSEMEDDELELSE NR. 26/98

28. APRIL 1998

Domstolens domme i sagerne C-120/95 og C-158/96

Nicolas Decker mod Caisse des maladies des employés privés
og
Raymond Kohll mod Union des caisses de maladie

EF-BORGERE KAN UNDERKASTE SIG BEHANDLING I EN ANDEN MEDLEMSSTAT OG FÅ GODTGØRELSE EFTER SATSERNE I DEN STAT, HVOR DE ER FORSIKRET

Sagerne for Domstolen drejer sig om godtgørelse for briller og for behandlinger hos en specialtandlæge uden for hospitalssektoren.


I anledning af to retssager mellem henholdsvis Nicolas Decker og Raymond Kohll Ä begge luxembourgske statsborgere Ä og disses sygekasse har den luxembourgske voldgiftsret for den sociale sikring og Luxembourgs kassationsdomstol anmodet De Europæiske Fællesskabers Domstol om at tage stilling til foreneligheden med fællesskabsretten af nationale bestemmelser, hvorefter godtgørelse af udgifter til lægebehandling, der er afholdt i udlandet, er betinget af en forhåndstilladelse.

Nicolas Decker fik afslag på godtgørelse for briller, som han havde købt hos en optiker i Arlon (Belgien), med den begrundelse, at købet havde fundet sted i udlandet uden forhåndstilladelse. For så vidt angår Raymond Kohll havde hans læge i Luxembourg anmodet om samtykke fra "Union des caisses de maladie", således at hans mindreårige datter kunne modtage behandling hos en specialtandlæge i Trier (Tyskland). Denne anmodning om tilladelse, som kræves i henhold til loven om social sikring, blev afslået med den begrundelse, at behandlingen ikke var uopsættelig og kunne gives i Luxembourg.

Disse bestemmelser, der som betingelse for forsikringsdækning ved lægebehandling i udlandet kræver en tilladelse fra en social sikringsinstitution, blev undersøgt af Domstolen med henblik på bestemmelserne om de frie varebevægelser og bestemmelserne om den frie udveksling af tjenesteydelser.

Denne pressemeddelelse er udelukkende til pressens brug. Den er ikke et officielt dokument og forpligter ikke Domstolen. Pressemeddelelsen kan fås på alle officielle EU-sprog.

Yderligere oplysninger kan fås på Domstolens hjemmeside på Internettet, http://curia.eu.int, fra omkring kl. 15 i dag, eller ved henvendelse til Jessica Larsson på tlf. nr. (00352) 4303 3651 eller fax nr. (00352) 4303 2500.