Τμήμα Τύπου και Πληροφοριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 09/02

30 Ιανουαρίου 2002

ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αποφασίζοντας ομόφωνα στις 8 Νοεμβρίου 2001 κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διόρισε από την 1η Ιανουαρίου 2002 τα ακόλουθα πέντε νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: τον κ. Lars Tobisson (Σουηδία), την κ. Hedda von Wedel (Γερμανία), τον κ. David Bostock (Ηνωμένο Βασίλειο), τον κ. Morten Louis Levysohn (Δανία) και τον κ. Ιωάννη Σαρμά (Ελλάδα).

Κατά τη διάρκεια πανηγυρικής συνεδριάσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα νέα μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προέβησαν στην προβλεπόμενη από τις Συνθήκες επίσημη δήλωση.Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τον Τύπο, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Διατίθεται στα δανέζικα, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ελληνικά και στα σουηδικά.

Στιγμιότυπα από την επίσημη συνεδρίαση διατίθενται στο γραφείο "Europe by Satellite"
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τμήμα Τύπου και Πληροφοριών, L-2920 Luxembourg
τηλ. (00 352) 4301 35177, Fax (00 352) 4301 35249,
ή B-1049 Brussels, τηλ. (00 32) 2 2964106, Fax (00 32) 2 2965956 ή (00 32) 2 301280

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα νέα μέλη, επικοινωνήστε με την κ. Helena Piron- Mäki-Korvela, Εξωτερικές σχέσεις, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τηλ. 00352-439845-314, Fax 00352-439846-430, ηλεκτρονική διεύθυνση: helena.piron@eca.eu.int.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πανηγυρική συνεδρίαση, επικοινωνήστε με την κ. Estella Cigna
τηλ. (00 352) 4303-2582, Fax (00 352) 4303 2674