Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΡΙΘ. 43/02

8 Μαΐου 2002

ΕΠ' ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ C-318/00

Bacardi-Martini και Cellier des Dauphins


Οι εταιρίες Bacardi-Martini SAS και Cellier des Dauphins είναι εταιρίες γαλλικού δικαίου που ασχολούνται με την παρασκευή και εμπορία οινοπνευματωδών ποτών. Η Newcastle United Football Club Ltd (Newcastle) είναι κεφαλαιουχική εταιρία αγγλικού δικαίου. έχει στην κυριότητά της και διαχειρίζεται ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Βάσει συμφωνίας που συνήφθη το 1994 μεταξύ αφενός της Football Association και ορισμένων ποδοσφαιρικών συλλόγων, περιλαμβανομένης και της Newcastle, και, αφετέρου, της Dorna Marketing (UK) Ltd (Dorna), η Dorna ανέλαβε να πωλεί και να προβάλει διαφημίσεις γύρω από τη γραμμή γηπέδου των ομάδων σε κάθε αγώνα εντός έδρας των κυρίων ομάδων των συλλόγων.

Η Dorna πώλησε χρόνο διαφημίσεως στην Bacardi-Martini και στη Cellier des Dauphins, στο ηλεκτρονικό σύστημα οθόνης εναλλασσομένων εικόνων της στη διάρκεια αγώνα μεταξύ των ομάδων Newcastle και του γαλλικού ποδοσφαιρικού συλλόγου Metz, που θα διεξαγόταν στις 3 Δεκεμβρίου 1996 για τον τρίτο γύρο του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.

Ο αγώνας επρόκειτο να προβληθεί σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γαλλία. Οι διαφημίσεις που θα προβάλλονταν κατά τον αγώνα πληρούσαν τις απαιτήσεις της αγγλικής νομοθεσίας.

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα η Newcastle πληροφορήθηκε ότι η Dorna είχε πωλήσει χώρο διαφημίσεων στη Bacardi-Martini και στη Cellier des Dauphins για την προβολή διαφημίσεων οινοπνευματωδών ποτών στη διάρκεια του αγώνα. Κατόπιν αυτού η Newcastle πληροφόρησε τη Dorna ότι, επειδή ο αγώνας θα μεταδιδόταν από γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι, θα είχαν εφαρμογή οι γαλλικές διατάξεις περί περιορισμού της διαφημίσεως οινοπνευματωδών ποτών (νόμος Evin) και συνέστησε στη Dorna να αφαιρέσει τις διαφημίσεις των εναγουσών από τους πίνακες διαφημίσεων ώστε να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις.

Δεδομένου ότι οι διαφημίσεις αυτές δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν από τους περιστρεφόμενους πίνακες πριν την έναρξη του αγώνα, το σύστημα προβολής προγραμματίστηκε κατά τέτοιο τρόπον ώστε οι διαφημίσεις αυτές να εμφανιστούν μόνο για διαστήματα 1 έως 2 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο αγώνας προβλήθηκε σε ζωντανή μετάδοση από το γαλλικό Canal+.

Στις 23 Ιουλίου 1998 η Bacardi-Martini και η Cellier des Dauphins άσκησαν αγωγή κατά της Dorna και της Newcastle ενώπιον του High Court (England and Wales), Queen's Bench Division, με αίτημα αποζημιώσεως και άλλα αιτήματα περί επιβολής υποχρεώσεων. Οι ενάγοντες παραιτήθηκαν από την αγωγή κατά της Dorna.

Το High Court υπέβαλε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα ακόλουθα ερωτήματα:

Αντιβαίνουν οι διατάξεις του νόμου Evin στην αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών καθόσον εμποδίζουν ή περιορίζουν α) τη διαφήμιση οινοπνευματωδών ποτών σε αθλητικές συναντήσεις, διεξαγόμενες εντός άλλων κρατών μελών πλην της Γαλλίας, οσάκις οι συναντήσεις πρόκεται να προβληθούν στην τηλεόραση εντός Γαλλίας και β) τη μετάδοση στη Γαλλία αθλητικών συναντήσεων που διεξάγονται σε άλλα κράτη μέλη σε χώρους όπου υπάρχουν διαφημίσεις οινοπνευματωδών ποτών;

Η επ' ακροατηρίου συζήτηση στην παρούσα υπόθεση θα διεξαχθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου στις 14 Μαΐου 2002 και ώρα 10.30 π.μ. Η έκθεση ακροατηρίου θα διατίθεται στη γλώσσα διαδικασίας (αγγλικά).

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις , παρακαλώ επικοινωνείστε με το Τμήμα Τύπου και Πληροφοριών του Δικαστηρίου
Mme Cigna Estella 00352 4303 2582
Estella.Cigna@curia.eu.int


Ανεπίσημο έγγραφο για τη χρήση του Τύπου που δεν δεσμεύει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι:

* απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που εκπέμπουν ήχους κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως,

* το ακροατήριο καλείται να τηρήσει ησυχία και να παραμείνει στη θέση του μέχρι την περάτωση των εκφωνήσεων κατά την έναρξη της συνεδριάσεως,

* υπό την επιφύλαξη της εγκρίσεως του Προέδρου, η οποία πρέπει να έχει ληφθεί εκ των προτέρων μέσω του Τμήματος Τύπου και Πληροφοριών, επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών κατά την έναρξη της συνεδριάσεως και κατά την εκφώνηση της αποφάσεως,

* απαγορεύεται η χρήση φλας ή άλλων μέσων πρόσθετου φωτισμού,

* αν επιδείξει ενδιαφέρον μεγάλος αριθμός φωτογράφων και εικονοληπτών, το Τμήμα Τύπου και Πληροφοριών μπορεί να προβεί στη σύσταση ομάδας μεταξύ των ενδιαφερομένων,

* οι φωτογράφοι και οι εικονολήπτες καλούνται να μην περιφέρονται για φωτογράφηση ή κινηματογράφηση στην αίθουσα μετά την έναρξη της συνεδριάσεως,
* για την είσοδό τους στο Δικαστήριο, οι εκπρόσωποι του τύπου καλούνται να χρησιμοποιήσουν την είσοδο του κτιρίου Thomas More, Boulevard Konrad Adenauer.

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ. Estella Cigna - Τηλ.: 00 352 4303 2582 Fax: 4303 2500


ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαπίστευση που πρέπει να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax)

πριν από τις 13 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00 στο: +352-4303 2500

αρμόδια υπάλληλος: Estella Cigna, τηλ.: +352-4303 2582

Όνομα:  
Οργανισμός:  
Αριθμός τηλεφώνου
γραφείου:
κινητό:  
(Fax)  
Είδος ΜΜΕ:  
Αριθμός ατόμων:  
Αίτηση παροχής αδείας λήψεως φωτογραφιών
(διαγράψατε την απάντηση που δεν σας αφορά): ναί όχι  
Αίτηση παροχής αδείας κινηματογραφήσεως
(διαγράψατε την απάντηση που δεν σας αφορά): ναι όχι  

Η αίτησή σας γίνεται κατ' αρχήν δεκτή, εκτός αν λάβετε αντίθετη ειδοποίηση από το Δικαστήριο.