Τμήμα Τύπου και Πληροφοριών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ αριθ. 93/02

22 Νοεμβρίου 2002

Πανηγυρική συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2002

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 50στής ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1952-2002


(Υποχρεωτική διαπίστευση στο Τμήμα Τύπου και Πληροφοριών)

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την πεντηκοστή επέτειο της ιδρύσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική συνεδρίαση την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2002, από τις 11.00. έως τις 13.00., στη μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων.

Ομιλίες θα εκφωνήσουν ο κ. Pat COX, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Lene ESPERSEN, Υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κ. Romano PRODI, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κ. Ludwig ADAMOVICH, Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας, παρουσία του Μεγάλου Δούκα και της Μεγάλης Δούκισσας του Λουξεμβούργου, του Προέδρου και των Μελών του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου, των πρώην Μελών καθώς και Προέδρων δικαστηρίων των κρατών μελών, Προέδρων διεθνών δικαστηρίων, Προέδρων δικαστηρίων υποψηφίων προς ένταξη χωρών και Προέδρων δικαστηρίων τρίτων χωρών.

Θα υπάρχει αίθουσα Tύπου στη διάθεση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών ή του γραπτού Τύπου. Η επίσημη αναμετάδοση θα γίνει μέσω του EBS (Europe by Satellite) με διερμηνεία σε 11 γλώσσες και δυνατότητα συνδέσεως με το δίκτυο του EBS. Θα υπάρχει επίσης δεύτερη αίθουσα Τύπου εξοπλισμένη με τηλέφωνα και πρίζες modem για ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η λήψη φωτογραφιών είναι δυνατή κατά την άφιξη των προσκεκλημένων στην είσοδο του κτιρίου και, πριν από την έναρξη της πανηγυρικής συνεδριάσεως, στη μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων, καθώς και μετά το πέρας της συνεδριάσεως στη Salle des pas perdus.

Οι διαπιστεύσεις μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Τύπου και Πληροφοριών του Δικαστηρίου, αποστέλλοντας το συνημμένο έντυπο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στις 12.00..


Παραρτήματα:
        - πρόγραμμα εκδηλώσεων
        - κατάλογος ειδικού υλικού “50στή επέτειος” που διατίθεται για τον Τύπο
        - έντυπο διαπιστεύσεωςFigure

Graphic file number 0 named curia.wpg with height 42 p and width 43 p Left aligned

Υπηρεσία Εθιμοτυπίας


50στή ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2002


Πρόγραμμα

10h30        Άφιξη των προσκεκλημένων

10h55        Άφιξη του Μεγάλου Δούκα και της Μεγάλης Δούκισσας του Λουξεμβούργου

11h00        Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου κ. Gil Carlos Rodríguez Iglesias

        Ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Pat Cox

        Ομιλία της Υπουργού Δικαιοσύνης του Βασιλείου της Δανίας, Προέδρου του Συμβουλίου, κας Lene Espersen

        Ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Romano Prodi
    
        Ομιλία του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας κ. Ludwig Adamovich
    
        Ομιλία του Προέδρου του Δικαστηρίου κ. Gil Carlos Rodríguez Iglesias

12h30        Δεξίωση στη Salle des Pas perdus

13h00        ΓεύμαFigure

Graphic file number 1 named curia.wpg with height 42 p and width 43 p Left aligned


Τμήμα Τύπου και Πληροφοριών

ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "50στή ΕΠΕΤΕΙΟΣ"

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟΟπτικοακουστικά μέσα

.    ενημερωτική ταινία διάρκειας 28 περίπου λεπτών με shotlist (κατάλογο που αναφέρει αναλυτικά τη διάρκεια και τους τίτλους, στα γαλλικά και στα αγγλικά, των επιμέρους μερών της ταινίας) βασισμένη σε αρχειακό υλικό του Δικαστηρίου. Στην ταινία αυτή γίνεται ανασκόπηση της εξέλιξης του Δικαστηρίου από την εγκατάστασή του στη villa Vauban το 1952 μέχρι σήμερα και παρουσιάζονται διάφοροι σημαντικοί σταθμοί της πορείας και της νομολογίας του. Η πλειονότητα των εικόνων δεν συνοδεύεται από ήχο, αλλά ορισμένες ηχογραφήσεις είναι αυθεντικές. Επισυνάπτεται έγγραφο πληροφοριακό υλικό στον φάκελο “Εικόνες”.

.    δύο άλλες ενημερωτικές ταινίες διάρκειας 5 περίπου λεπτών η καθεμία, οι οποίες παρουσιάζουν ειδικότερα τις αποφάσεις “cassis de Dijon” (20/02/79) και “Bosman” (15/12/95).


Οι ταινίες αυτές θα διατίθενται μέσω Europe by Satellite από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2002. Ο δικτυακός τόπος EBS στο EUROPA (http://europa.eu.int/comm/ebs) παρέχει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις μεταδόσεις αυτές.

.    μια επιλογή δεκαπέντε περίπου φωτογραφιών, σε ψηφιακή μορφή, από τη δεκαετία του 50 μέχρι σήμερα με υπότιτλους (ασπρόμαυρες και έγχρωμες).

Έντυπα

.    κατάλογος σημαντικών αποφάσεων της νομολογίας.
.    ειδικό έντυπο με τις συχνότερες ερωτήσεις για την “50στή επέτειο”.


ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

Διαπίστευση που πρέπει να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία πριν από την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στις 12.00.
στον αριθμό: +352-4303 2500
Θέμα : Πανηγυρική συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2002

Μπορείτε να απευθύνεστε στην κυρία Clara Biasia
τηλ. 00 352 4303 3382

Ονοματεπώνυμο:

Οργανισμός:
Τηλ.:

Τηλεομοιοτυπία:

      
Είδος ΜΜΕ:

Αριθμός ατόμων:


Αίτηση αδείας φωτογραφήσεως
(διαγράψτε την απάντηση που δεν σας αφορά): ναι/όχι

Αίτηση αδείας κινηματογραφήσεως
(διαγράψτε την απάντηση που δεν σας αφορά): ναι/όχι
 


Η αίτηση γίνεται, κατ' αρχήν, δεκτή εκτός αν υπάρξει αντίθετη απόφαση του Δικαστηρίου.

[Curia]