Τμήμα Τύπου και Πληροφοριών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 96/02

4 Δεκεμβρίου 2002


ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1952-2002 : Πεντηκοστή επέτειος της ιδρύσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

    Σήμερα πραγματοποιήθηκε πανηγυρική συνεδρίαση στην έδρα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Λουξεμβούργο, για τον εορτασμό της πεντηκοστής επετείου της ιδρύσεως του οργάνου.

    Η τελετή διεξήχθη παρουσία του Μεγάλου Δούκα και της Μεγάλης Δούκισσας του Λουξεμβούργου, εκπροσώπων των λουξεμβουργιανών αρχών, του διπλωματικού σώματος, των προέδρων των ευρωπαϊκών οργάνων, προέδρων διεθνών δικαστηρίων, προέδρων συνταγματικών και ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, καθώς και πολλών άλλων προσωπικοτήτων.

    Την έναρξη της πανηγυρικής συνεδριάσεως κήρυξε με προσφώνησή του ο Προέδρος του Δικαστηρίου, Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Ακολούθως, εκφωνήθηκαν λόγοι από τον κ. Pat COX, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κ. Lene ESPERSEN, Υπουργό Δικαιοσύνης της Δανίας, Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και τον κ. Romano PRODI, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

    Ο κ. Ludwig ADAMOVICH, Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας, απευθύνθηκε ακολούθως στο ακροατήριο εξ ονόματος των συνταγματικών και ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών.

    Η συνεδρίαση έληξε με λόγο του Προέδρου του Δικαστηρίου, Gil Carlos Rodríguez Iglesias.

    Ως πρώτη εκδήλωση του εορτασμού πραγματοποιήθηκε χθες, 3 Δεκεμβρίου 2002, συμπόσιο με θέμα “Συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των εθνικών δικαιοδοτικών οργάνων”, στο οποίο μετέσχε το σύνολο των προέδρων των διεθνών δικαστηρίων, των συνταγματικών και ανωτάτων δικαστηρίων των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών.

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τον Τύπο, το οποίο δεν δεσμεύει το Δικαστήριο.

Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κ. Estella Cigna
τηλ. (00 352) 4303-2582 fax (352) 4303 2674.

 Εκτός του παρόντος ανακοινωθέντος, είναι επίσης στη διάθεση του Τύπου το ειδικό υλικό για την πεντηκοστή επέτειο (βλ. ανακοινωθέν Τύπου αριθ. 93/02) και, μεταξύ άλλων, τα εξής:


- κατάλογος σημαντικών αποφάσεων της νομολογίας (γενικά και ανά κράτος μέλος)
- ειδικό έντυπο με τις συχνότερες ερωτήσεις για την πεντηκοστή επέτειο
- μια επιλογή δεκαπέντε περίπου φωτογραφιών, σε ψηφιακή μορφή, από τη δεκαετία του '50 μέχρι σήμερα με υπότιτλους (ασπρόμαυρες και έγχρωμες).