ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ ΑΡ. 86/03

7 Οκτωβρίου 2003

* * *

Ο Κ. Βασίλειος Σκουρής εξελέγη πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΚατόπιν της μερικής ανανεώσεως των μελών του 1, ο Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ εξελέγη Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2003 έως 6 Οκτωβρίου 2006. Λαμβάνει τη θέση του Gil Carlos Rodríguez Iglesias, δικαστή στο Δικαστήριο από τις 31 Ιανουαρίου 1986 και Προέδρου του Δικαστηρίου από τις 7 Οκτωβρίου 1994 έως 6 Οκτωβρίου 2006.

Δυνάμει του άρθρου 7 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου, "οι δικαστές εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου για τρία χρόνια, αμέσως μετά τη μερική ανανέωση που προβλέπεται στα άρθρα 223 της Συνθήκης ΕΚ και 139 της Συνθήκης ΕΚΑΕ".


ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ

γεννήθηκε το 1948· πτυχίο Νομικής από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (1970)· διδάκτωρ Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου (1973), υφηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (1972-1977)· καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld (1978)· καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1982)· Υπουργός Εσωτερικών (1989 και 1996)· μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1983-1987)· Διευθυντής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη (από το 1997)· Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου (1992-1994)· μέλος της ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Ερευνών (1993 έως 1995)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (1994-1996)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δικαίου, Trier (από το 1995)· μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών (1995-1996)· μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών (1997-1999)· Πρόεδρος της ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής το 1998· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 8 Ιουνίου 1999· Πρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 7 Οκτωβρίου 2003.

1 Πρβλ. το Ανακοινωθέν Τύπου 85/03 της 7ης Οκτωβρίου 2003


Ανεπίσημο έγγραφο, προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Διαθέσιμες γλώσσες: όλες οι επίσημες.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Estella Cigna
Τηλ: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674