Tiedotusosasto

LEHDISTÖTIEDOTE nro 03/02

17.1.2002

UUSI TUOMARI EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEEN


16.1.2002 PIDETTY JUHLALLINEN ISTUNTO

Suomen liityttyä Euroopan unioniin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kokous nimitti suomalaisen tuomarin, Leif Sevónin, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomariksi. Sevón astui virkaansa 19.1.1995. Hallitusten edustajat uusivat vuonna 1997 Sevónin mandaatin 6.10.2003 päättyväksi kuusivuotiskaudeksi.

Koska Leif Sevón on nimitetty korkeimman oikeuden presidentiksi, hän jättää virkansa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kokous teki 19.12.2001 päätöksen, jolla se nimitti suomalaisen oikeustieteen professorin Allan Rosasin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomariksi ajanjaksoksi 16.1.2002-6.10.2003.

Yhteisöjen tuomioistuin piti tuomari Sevónin lähdön ja Allan Rosasin virkaanastumisen johdosta 16.1.2002 juhlallisen istunnon. Uusi tuomari vannoi tässä istunnossa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen mukaisen valan.

Leif Sevón

Syntynyt 1941; oikeustieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto; oikeusministeriön lainsäädäntöjohtaja ja lainvalmisteluosaston ylijohtaja; ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston neuvotteleva virkamies; korkeimman oikeuden jäsen; EFTAn tuomioistuimen jäsen; EFTAn tuomioistuimen presidentti; yhteisöjen tuomioistuimen tuomari 19.1.1995 alkaen.

Allan Rosas

Syntynyt 1948; oikeustieteen tohtori 1977, Turun yliopisto; Turun yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori 1978-1981 ja Åbo Akademin professori 1981-1996; Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutin johtaja 1985-1995; erilaisia kansainvälisiä ja kansallisia akateemisia luottamustehtäviä ja jäsenyyksiä tieteellisissä yhdistyksissä; toiminut johtajana useissa kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimusprojekteissa ja -ohjelmissa, jotka ovat liittyneet mm. Euroopan unionia koskevaan oikeuteen, kansainväliseen oikeuteen, humanitääriseen oikeuteen ja ihmisoikeuksiin, perustuslakiin ja vertailevaan julkishallintoon; edustanut Suomen hallitusta Suomen valtuuskunnan jäsenenä tai neuvonantajana useissa kansainvälisissä konferensseissa ja kokouksissa; asiantuntijatehtäviä Suomen oikeuselämässä, mm. hallituksen lakikomiteoissa ja eduskunnan eri valiokunnissa sekä YK:ssa, UNESCOssa, ETYKissä ja Euroopan neuvostossa;vuodesta 1995 Euroopan yhteisöjen komission oikeudellinen pääneuvonantaja (ulkosuhteet); vuoden 2001 maaliskuusta lähtien komission oikeudellisen yksikön varapääjohtaja.


Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido yhteisöjen tuomioistuinta.
Tämä lehdistötiedote on saatavissa englanniksi ja suomeksi.
Lisätietoja: Ulrike Städtler, puh. +352 4303 2409, faksi +352 4303 2734

Kuvia juhlallisesta istunnosta: Europe by Satellite, Euroopan komissio, Tiedotus ja viestintä, L-2920 Luxembourg
Puh. +352 4301 35177, faksi. +352 4301 35249 tai
B-1049, puh. +32 2 2964 106, faksi +32 2 2965696 tai +32 2 301280