Tiedotusosasto

LEHDISTÖTIEDOTE nro 42/02

8.5.2002

SUULLINEN KÄSITTELY ASIASSA C-206/01Arsenal Football Club v. Matthew Reed


Erittäin tunnettu Englannin valioliigan jalkapallojoukkue Arsenal, jonka lempinimenä on Gunners eli tykkimiehet, on jo kauan käyttänyt kahta tunnusmerkkiä eli niin sanottuja vaakunamerkkiä ja tykkimerkkiä.

Vuodesta 1989 alkaen Arsenal on rekisteröinyt sanamerkit Arsenal ja Gunners sekä vaakuna- ja tykkimerkin tiettyjä tavaroita varten, joita ovat muun muassa päällysvaatteet, urheiluvaatteet ja jalkineet. Arsenal suunnittelee ja markkinoi itse tuotteensa tai valmistuttaa ja jakelee ne hyväksymiensä jälleenmyyjien muodostaman verkon välityksellä.

Koska näillä tavaramerkeillä varustettujen kannattajatuotteiden myynti ja myynninedistäminen ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosina ja tuottavat Arsenalille huomattavia tuloja, Arsenal on pyrkinyt siihen, että "viralliset" tuotteet (sen valmistamat tai sen luvalla valmistetut tuotteet) ovat helposti erotettavissa, ja se on kehottanut kannattajiaan ostamaan vain virallisia kannattajatuotteita. Lisäksi Arsenal on ryhtynyt oikeustoimiin sellaisia kauppiaita vastaan, jotka myyvät "epävirallisia" tuotteita.

Reed on myynyt jo 31 vuoden ajan jalkapalloon liittyviä kannattajatuotteita, joista melkein kaikissa on ainakin yksi Arsenalin tunnusmerkeistä. Reedillä useita kojuja, jotka sijaitsevat Arsenalin stadionin Highburyn ulkopuolella, ja hän hankki KT Sportsilta, joka on saanut Arsenalilta luvan myydä sen tuotteita Highburyn alueen myyjille, muutamia virallisia Arsenalin tuotteita. Lisäksi vuosina 1991 ja 1995 Reediltä takavarikoitiin Arsenalin hakemuksesta tiettyjä epävirallisia kannattajatuotteita.

Arsenal katsoi, että epävirallisia huiveja myymällä Reed oli johtanut ostajia harhaan tuotteiden alkuperän suhteen (ns. passing off)1 ja loukannut Arsenalin tavaramerkkejä. Tämän vuoksi Arsenal on nostanut Reediä vastaan kanteen High Court of Justice of England and Wales, Chancery Divisionissa.

High Court on päättänyt esittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelleennakkoratkaisukysymyksen siitä, voiko tällaisten tunnusmerkkien käyttäminen muuten kuin tavaramerkkinä loukata tavaramerkin haltijan oikeuksia.

Täysistuntokokoonpanossa suoritettava suullinen käsittely pidetään 14.5.2002 klo 9.30 alkaen. Kertomus suullista käsittelyä varten on saatavilla oikeudenkäyntikielellä (englanti).

Jos haluatte osallistua, pyydämme teitä lähettämään liitteenä olevan lomakkeen telekopiolaitteella ennen 13.5.2002 klo 12.00 yhteisöjen tuomioistuimen tiedotusosastolle numeroon +352-4303-2734.

Lisätietoja: Fionnuala Connolly, puh. +352-4303-3355

LEHDISTÖN KÄYTETTÄVISSÄ ON OMA LEHDISTÖTILA, JOSSA ON TOIMISTOLAITTEET

Pyydämme teitä ottamaan huomioon seuraavat seikat:

* kannettavien puhelimien tai muiden kovaäänisten sähkölaitteiden käyttö ei ole sallittua istunnon aikana

* yleisöä pyydetään istumaan hiljaa koko istunnon ajan

* kameroiden käyttö on sallittua vain aivan istunnon alussa (kun puheenjohtaja ja asianosaiset asettuvat paikoilleen)

* salamavalon tai lisävalaistuksen käyttö ei ole sallittua

* jos istuntoon haluaa osallistua erittäin suuri määrä kuvaajia, tiedostusosasto voi järjestää "kuvaajapoolin"

* kuvaajat eivät saa liikkua istuntosalissa kuvaamistarkoituksessa

* lehdistöä pyydetään käyttämään Thomas More -rakennuksen sisäänkäyntiä, joka on Boulevard Konrad Adenauerin puolella

            AKKREDITOINTIPYYNTÖ

    TIEDOTUSVÄLINEILLE


Akkreditointipyynnöt on lähetettävä telefaksilla numeroon: + 352 4303 2734
Yhteyshenkilö: Fionnuala Connolly
Puh: +352 4303 3355

Nimi:

          

Yhteisö:

          

Yhteystiedot (Puh):

      

(Fax):          
Henkilöluku:
          
Valokuvauspyyntö
(Yliviivatkaa väärä vaihtoehto) Kyllä Ei
          
Filmauspyyntö?
(Yliviivatkaa väärä vaihtoehto) Kyllä Ei
          

Jollei tuomioistuin muuta ilmoita, hakemuksenne on hyväksytty.

1 Tällä tarkoitetaan kanneperustetta, jonka mukaan joku ulkopuolinen taho (ns. kolmas) on toiminut harhaanjohtavasti niin, että suuri joukko henkilöitä on uskonut tai heille on uskoteltu, että tämän kolmannen myymät tuotteet ovat kantajan tuotteita tai myydään kantajan luvalla taikka että näillä tuotteilla on kaupallinen yhteys kantajaan.