График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
сряда 03/06/2020
09:30
устни състезания
C-485/18
Сближаване на законодателствата
Groupe Lactalis
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 03/06/2020
10:30
устни състезания
C-499/18 P
Селско стопанство
Bayer CropScience и Bayer / Комисия
Съд - Първи състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/06/2020
09:30
Заключение
C-591/16 P
Конкуренция
Lundbeck / Комисия
Съд - Четвърти състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-301/18
Leonhard
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-456/18 P
Държавни помощи
Унгария / Комисия
Съд - Първи състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-588/18
Социална политика
Fetico и др.
Съд - Голям състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-812/18 P
Енергетика
Terna / Комисия
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 04/06/2020
09:30
Заключение
C-823/18 P
Конкуренция
Комисия / GEA Group
Съд - Втори състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-828/18
Свободно движение на хора
Trendsetteuse
Съд - Девети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-3/19
Asmel
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-41/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
FX (Opposition à exécution d'une créance d'aliments)
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 04/06/2020
09:30
устни състезания
C-160/19 P
Държавни помощи
Comune di Milano / Комисия
Съд - Втори състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-187/19 P
Правилник за длъжностните лица
SEAE / De Loecker
Съд - Седми състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-310/19 P
Правилник за длъжностните лица
Schokker / AESA
Съд - Девети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 04/06/2020
09:30
Заключение
C-335/19
Данъчни въпроси
E. (TVA – Réduction de la base d’imposition)
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 04/06/2020
09:30
Заключение
C-360/19
Енергетика
Crown Van Gelder
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-429/19
Remondis
Съд - Девети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-430/19
Принципи на общностното право
C.F. (Contrôle fiscal)
Съд - Sixième chambre
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 04/06/2020
09:30
Заключение
C-454/19
Европейско гражданство
Staatsanwaltschaft Heilbronn
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 04/06/2020
09:30
съдебно решение
C-495/19
Kancelaria Medius
Съд - Sixième chambre
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 04/06/2020
09:30
Заключение
C-514/19
Селско стопанство
Union des industries de la protection des plantes
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 10/06/2020
09:30
устни състезания
C-507/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bundesrepublik Deutschland (Statut de réfugié d’un apatride d’origine palestinienne)
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
09:30
устни състезания
C-516/19
Държавни помощи
NMI Technologietransfer
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-564/15 RENV
Spliethoff's Bevrachtingskantoor / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-608/18
Правилник за длъжностните лица
Sammut / Парламент
Общ съд - Първи състав
MT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-717/18
Интелектуална собственост
B.D. / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-718/18
Интелектуална собственост
Boyer / EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-83/19
Правилник за длъжностните лица
AL / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-100/19
Интелектуална собственост
L. Oliva Torras / EUIPO - Mecánica del Frío (Attelages pour véhicules)
Общ съд - Девети състав
ES Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-105/19
Интелектуална собственост
Louis Vuitton Malletier / EUIPO - Wisniewski (Représentation d’un motif à damier)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-131/19
Правилник за длъжностните лица
Oosterbosch / Парламент
Общ съд - Първи състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-577/19
Интелектуална собственост
Leinfelder Uhren München / EUIPO - Schafft (Leinfelder)
Общ съд - Десети състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-646/19
Интелектуална собственост
eSky Group IP / EUIPO - Gröpel (e)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 10/06/2020
11:00
съдебно решение
T-707/19
Интелектуална собственост
FF&GB / EUIPO (ONE-OFF)
Общ съд - Втори състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-262/18 P
C-271/18 P
Държавни помощи
Комисия / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Словакия / Dôvera zdravotná poistʼovňa
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-581/18
Принципи на общностното право
TÜV Rheinland LGA Products и Allianz IARD
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-634/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Prokuratura Rejonowa w Słupsku
Съд - Първи състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-786/18
Свободно движение на стоки
ratiopharm
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-833/18
Интелектуална собственост
Brompton Bicycle
Съд - Пети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-19/19
Сближаване на законодателствата
Pantochim
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-43/19
Данъчни въпроси
Vodafone Portugal
Съд - Девети състав
PT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-74/19
Транспорт
Transportes Aéreos Portugueses
Съд - Четвърти състав
PT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-88/19
Alianța pentru combaterea abuzurilor
Съд - Втори състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-114/19 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / Di Bernardo
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-115/19 P
Интелектуална собственост
China Construction Bank / EUIPO
Съд - Десети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-146/19
Данъчни въпроси
SCT
Съд - Седми състав
SL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-206/19
Свободно движение на хора
KOB
Съд - Sixième chambre
LV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-219/19
Parsec Fondazione
Съд - Десети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-242/19
Данъчни въпроси
CHEP Equipment Pooling
Съд - Девети състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 11/06/2020
09:30
Заключение
C-300/19
Социална политика
Marclean Technologies
Съд - Първи състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 11/06/2020
09:30
Заключение
C-302/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les titulaires d’un permis unique)
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 11/06/2020
09:30
Заключение
C-303/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les résidents de longue durée)
Съд - Пети състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-378/19
Енергетика
Prezident Slovenskej republiky
Съд - Пети състав
SK Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-448/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Subdelegación del Gobierno en Guadalajara
Съд - Девети състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 11/06/2020
09:30
съдебно решение
C-472/19
Сближаване на законодателствата
Vert Marine
Съд - Девети състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 11/06/2020
09:30
устни състезания
T-48/19
Интелектуална собственост
smart things solutions / EUIPO - Samsung Electronics (smart:)things)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 12/06/2020
09:30
устни състезания
T-93/18
Конкуренция
International Skating Union / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 15/06/2020
14:30
устни състезания
Съединени дела C-422/19
C-423/19
Икономическа политика
Hessischer Rundfunk
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 16/06/2020
09:30
устни състезания
C-398/19
Европейско гражданство
Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradition vers l'Ukraine)
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 16/06/2020
09:30
устни състезания
Съединени дела T-583/18
T-597/18
Държавни помощи
GVN / Комисия
Hermann Albers / Комисия
Общ съд - Пети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 16/06/2020
09:30
устни състезания
T-25/19
Правилник за длъжностните лица
AD / ECHA
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 17/06/2020
09:30
устни състезания
C-152/19 P
Конкуренция
Deutsche Telekom / Комисия
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 17/06/2020
09:30
устни състезания
C-165/19 P
Конкуренция
Slovak Telekom / Комисия
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 17/06/2020
09:30
устни състезания
C-218/19
Свободно движение на хора
Adina Onofrei
Съд - Първи състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 17/06/2020
09:30
устни състезания
T-173/19
Правилник за длъжностните лица
AV и AW / Парламент
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 17/06/2020
15:30
устни състезания
T-608/19
Интелектуална собственост
Veronese Design Company / EUIPO - Veronese (VERONESE)
Общ съд - Втори състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 18/06/2020
09:30
съдебно решение
C-78/18
Свободно движение на капитали
Комисия / Hongrie (Transparence associative)
Съд - Голям състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 18/06/2020
09:30
съдебно решение
C-276/18
Данъчни въпроси
KrakVet Marek Batko
Съд - Пети състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 18/06/2020
09:30
съдебно решение
C-639/18
Sparkasse Südholstein
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 18/06/2020
09:30
съдебно решение
C-702/18 P
Интелектуална собственост
Primart / EUIPO
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 18/06/2020
09:30
съдебно решение
C-754/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ryanair Designated Activity Company
Съд - Трети състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 18/06/2020
09:30
съдебно решение
C-831/18 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / RQ
Съд - Четвърти състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 18/06/2020
09:30
Заключение
C-16/19
Социална политика
Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej и др.
Съд - Голям състав
PL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 18/06/2020
09:30
съдебно решение
C-142/19 P
Интелектуална собственост
Dovgan / EUIPO
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 18/06/2020
09:30
Заключение
C-320/19
Ingredion Germany
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 18/06/2020
09:30
Заключение
C-321/19
Транспорт
Bundesrepublik Deutschland (Détermination des taux des péages pour l'utilisation d'autoroutes)
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 18/06/2020
09:30
съдебно решение
C-328/19
Porin kaupunki
Съд - Четвърти състав
FI null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 18/06/2020
09:30
съдебно решение
C-340/19
Митнически съюз
Hydro Energo
Съд - Sixième chambre
LV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 18/06/2020
09:30
Заключение
C-433/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ellmes Property Services
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 18/06/2020
09:30
устни състезания
C-490/19
Селско стопанство
Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier
Съд - Пети състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 18/06/2020
09:30
Заключение
C-540/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
WV (Subrogation d’un organisme public au créancier d’aliments)
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 18/06/2020
09:30
устни състезания
T-799/17
Конкуренция
Scania и др. / Комисия
Общ съд - Десети разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 18/06/2020
09:30
устни състезания
T-309/19
Интелектуална собственост
BRF Singapore Foods / EUIPO - Tipiak (Sadia)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 18/06/2020
09:30
устни състезания
T-377/19
Интелектуална собственост
Topcart / EUIPO - Carl International (TC CARL)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 18/06/2020
11:00
устни състезания
T-378/19
Интелектуална собственост
Topcart / EUIPO - Carl International (TC CARL)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 18/06/2020
11:30
устни състезания
T-310/19
Интелектуална собственост
BRF Singapore Foods / EUIPO - Tipiak (SADIA)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 18/06/2020
14:30
устни състезания
C-275/19
Сближаване на законодателствата
Sportingbet и Internet Opportunity Entertainment
Съд - Девети състав
PT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 22/06/2020
09:00
устни състезания
C-344/19
Социална политика
Radiotelevizija Slovenija (Période d’astreinte dans un lieu reculé)
Съд - Голям състав
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 22/06/2020
09:00
устни състезания
C-580/19
Социална политика
Stadt Offenbach am Main (Période d’astreinte d’un pompier)
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 22/06/2020
09:30
устни състезания
T-151/18
Ben Ali / Съвет
Общ съд - Девети разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 22/06/2020
09:30
устни състезания
T-478/18
Държавни помощи
Bezouaoui и HB Consultant / Комисия
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 22/06/2020
15:30
устни състезания
C-316/19
Привилегии и имунитети
Комисия / Slovénie (Archives de la BCE)
Съд - Голям състав
SL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 24/06/2020
09:30
устни състезания
C-362/19 P
Държавни помощи
Комисия / Fútbol Club Barcelona
Съд - Пети състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 24/06/2020
09:30
устни състезания
T-9/19
ClientEarth / Европейска инвестиционна банка
Общ съд - Втори разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 24/06/2020
09:30
устни състезания
T-178/19
Kalai / Съвет
Общ съд - Четвърти състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 24/06/2020
14:30
устни състезания
T-87/19
Правилник за длъжностните лица
Broughton / Eurojust
Общ съд - Четвърти състав
NL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-92/18
Институционално право
Франция / Parlement (Exercice du pouvoir budgétaire II)
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-570/18 P
Правилник за длъжностните лица
HF / Парламент
Съд - Втори състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-729/18 P
Обща външна политика и политика на сигурност
VTB Bank / Съвет
Съд - Седми състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-730/18 P
Клауза за подсъдност
SC / Eulex Kosovo
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-731/18 P
Обща външна политика и политика на сигурност
Vnesheconombank / Съвет
Съд - Седми състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 25/06/2020
09:30
Заключение
C-763/18 P
Интелектуална собственост
Wallapop / EUIPO
Съд - Девети състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 25/06/2020
09:30
Заключение
C-808/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale)
Съд - Голям състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-14/19 P
Институционално право
CSUE / KF
Съд - Втори състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-24/19
A e.a. (Éoliennes à Aalter и à Nevele)
Съд - Голям състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-37/19
Социална политика
Iccrea Banca
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-116/19 P
Правилник за длъжностните лица
Schneider / EUIPO
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-131/19 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / CX
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-380/19
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 25/06/2020
09:30
Заключение
C-393/19
Принципи на общностното право
Okrazhna prokuratura – Haskovo и Apelativna prokuratura – Plovdiv
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 25/06/2020
09:30
Заключение
C-459/19
Данъчни въпроси
Wellcome Trust
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 25/06/2020
09:30
Заключение
C-510/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie (Faux en écritures)
Съд - Голям състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 25/06/2020
09:30
устни състезания
C-608/19
Държавни помощи
INAIL
Съд - Осми състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
09:30
съдебно решение
C-36/20 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale)
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 25/06/2020
09:30
устни състезания
T-107/19
Институционално право
ACRE / Парламент
Общ съд - Трети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
10:30
устни състезания
C-216/19
Селско стопанство
Land Berlin (Droits au paiement liés à la PAC)
Съд - Sixième chambre
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-40/16
Социална политика
MU / Парламент
Общ съд - Осми състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-506/18
Селско стопанство
Полша / Комисия
Общ съд - Втори състав
PL Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-511/18
Правилник за длъжностните лица
XH / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-659/18
Правилник за длъжностните лица
Reinhardt / Европейска инвестиционна банка
Общ съд - Първи състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-737/18
Интелектуална собственост
Siberia Oriental / OCVV (Siberia)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-104/19
Интелектуална собственост
Dermavita / EUIPO - Allergan Holdings France (JUVÉDERM)
Общ съд - Трети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-114/19
Интелектуална собственост
Pavel / EUIPO - bugatti (B)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-133/19
Интелектуална собственост
Off-White / EUIPO (OFF-WHITE)
Общ съд - Девети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-295/19
Klymenko / Съвет
Общ съд - Пети състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-379/19
Интелектуална собственост
Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation / EUIPO (Serviceplan)
Общ съд - Трети състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-380/19
Интелектуална собственост
Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation / EUIPO (Serviceplan Solutions)
Общ съд - Трети състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-550/19
Интелектуална собственост
Nitto Pharmaceutical Industries / EUIPO - Chiesi Farmaceutici (NOSTER)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-552/19
Malacalza Investimenti / BCE
Общ съд - Четвърти състав
IT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 25/06/2020
11:00
съдебно решение
T-651/19
Интелектуална собственост
Brands Up / EUIPO (Credit24)
Общ съд - Пети състав
FI Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
петък 26/06/2020
09:30
устни състезания
T-245/17
Сближаване на законодателствата
ViaSat / Комисия
Общ съд - Десети разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 26/06/2020
09:30
устни състезания
T-273/19
Интелектуална собственост
Target Ventures Group / EUIPO - Target Partners (TARGET VENTURES)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 29/06/2020
09:30
устни състезания
T-254/18
Търговска политика
China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products и др. / Комисия
Общ съд - Четвърти разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 29/06/2020
09:30
устни състезания
Съединени дела T-110/19
T-111/19
T-113/19
T-116/19
T-117/19
T-118/19
T-119/19
T-120/19
T-121/19
T-122/19
T-123/19
T-124/19
Kazembe Musonda / Съвет
Boshab / Съвет
Kampete / Съвет
Kande Mupompa / Съвет
Kahimbi Kasagwe / Съвет
Amisi Kumba / Съвет
Mutondo / Съвет
Numbi / Съвет
Ruhorimbere / Съвет
Ramazani Shadary / Съвет
Kanyama / Съвет
Ilunga Luyoyo / Съвет
Общ съд - Седми състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 29/06/2020
14:30
устни състезания
C-650/18
Институционално право
Унгария / Парламент
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/06/2020
09:30
устни състезания
T-735/18
Енергетика
Aquind / ACER
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/06/2020
14:30
устни състезания
T-719/17
Селско стопанство
FMC / Комисия
Общ съд - Пети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/07/2020
09:30
устни състезания
Съединени дела C-155/19
C-156/19
FIGC и Consorzio Ge.Se.Av.
Съд - Четвърти състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/07/2020
09:30
устни състезания
Съединени дела C-517/19 P
C-518/19 P
Правилник за длъжностните лица
Alvarez y Bejarano и др. / Комисия
Ardalic и др. / Съвет
Съд - Трети състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/07/2020
09:30
устни състезания
T-271/10 RENV II
Обща външна политика и политика на сигурност
H / Съвет
Общ съд - Трети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 01/07/2020
09:30
устни състезания
T-723/18
Правилник за длъжностните лица
Barata / Парламент
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/07/2020
09:30
Заключение
C-826/18
Stichting Varkens in Nood и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/07/2020
09:30
съдебно решение
C-835/18
Данъчни въпроси
Terracult
Съд - Пети състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/07/2020
09:30
съдебно решение
C-18/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Stadt Frankfurt am Main
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 02/07/2020
09:30
съдебно решение
C-215/19
Данъчни въпроси
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Service d’hébergement en centre de données)
Съд - Десети състав
FI Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 02/07/2020
09:30
съдебно решение
C-231/19
Данъчни въпроси
Blackrock Investment Management (UK)
Съд - Първи състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 02/07/2020
09:30
Заключение
Съединени дела C-245/19
C-246/19
Данъчни въпроси
État du Grand-duché de Luxembourg (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale)
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 02/07/2020
09:30
Заключение
C-265/19
Интелектуална собственост
Recorded Artists Actors Performers
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 02/07/2020
09:30
Заключение
C-441/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retour d’un mineur non accompagné)
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 02/07/2020
09:30
съдебно решение
C-477/19
Magistrat der Stadt Wien (Grand hamster)
Съд - Седми състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 02/07/2020
09:30
устни състезания
C-555/19
Свободно предоставяне на услуги
Fussl Modestraße Mayr
Съд - Трети състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/07/2020
09:30
съдебно решение
C-684/19
Интелектуална собственост
mk advokaten
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/07/2020
09:30
устни състезания
T-541/18
Търговска политика
Changmao Biochemical Engineering / Комисия
Общ съд - Трети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/07/2020
09:30
устни състезания
T-548/18
Правилник за длъжностните лица
Helbert / EUIPO
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/07/2020
14:00
устни състезания
T-382/19
Интелектуална собственост
Turk Hava Yollari / EUIPO - Sky (skylife)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/07/2020
14:30
устни състезания
T-610/18
Правилник за длъжностните лица
ZR / EUIPO
Общ съд - Четвърти състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 03/07/2020
09:30
устни състезания
T-218/18
Държавни помощи
Deutsche Lufthansa / Комисия
Общ съд - Девети състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 03/07/2020
11:00
устни състезания
T-722/18
Интелектуална собственост
Repsol / EUIPO - Basic (BASIC)
Общ съд - Трети състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/07/2020
09:30
устни състезания
T-758/18
Икономическа политика
ABLV Bank / CRU
Общ съд - Десети разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/07/2020
09:30
устни състезания
Съединени дела T-247/19
T-318/19
Правилник за длъжностните лица
Thunus и др. / Европейска инвестиционна банка
Общ съд - Първи състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/07/2020
14:30
устни състезания
C-824/18
Принципи на общностното право
A.B. e.a. (Nomination des juges à la Cour suprême – Recours)
Съд - Голям състав
PL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
C-389/19 P
Комисия / Швеция
Съд - Първи състав
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
Съединени дела T-345/19
...
T-346/19
T-364/19
T-365/19
T-366/19
T-372/19
T-373/19
T-374/19
T-375/19
T-385/19
T-389/19
T-390/19
T-391/19
T-392/19
T-393/19
T-394/19
T-397/19
T-398/19
T-403/19
T-404/19
T-406/19
T-407/19
T-409/19
T-410/19
T-411/19
T-412/19
T-413/19
T-414/19
T-415/19
T-416/19
Институционално право
Santini / Парламент
...
Ceravolo / Парламент
Moretti / Парламент
Capraro / Парламент
Sboarina / Парламент
Cellai / Парламент
Gatti / Парламент
Wuhrer / Парламент
Pisoni / Парламент
Mazzone / Парламент
Coppo Gavazzi / Парламент
Muscardini / Парламент
Vinci / Парламент
Mantovani / Парламент
Catasta / Парламент
Zecchino / Парламент
Novati / Парламент
Paciotti / Парламент
Fantuzzi / Парламент
Lavarra / Парламент
Cocilovo / Парламент
Speroni / Парламент
Di Meo / Парламент
Di Lello Finuoli / Парламент
Lombardo / Парламент
Contu / Парламент
Dupuis / Парламент
Frittelli / Парламент
Laroni / Парламент
Filippi / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-346/19
Институционално право
Ceravolo / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-364/19
Институционално право
Moretti / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-365/19
Институционално право
Capraro / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-366/19
Институционално право
Sboarina / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-372/19
Институционално право
Cellai / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-373/19
Институционално право
Gatti / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-374/19
Институционално право
Wuhrer / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-375/19
Институционално право
Pisoni / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-385/19
Институционално право
Mazzone / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-389/19
Институционално право
Coppo Gavazzi / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-390/19
Институционално право
Muscardini / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-391/19
Институционално право
Vinci / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-392/19
Институционално право
Mantovani / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-393/19
Институционално право
Catasta / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-394/19
Институционално право
Zecchino / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-397/19
Институционално право
Novati / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-398/19
Институционално право
Paciotti / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-403/19
Институционално право
Fantuzzi / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-404/19
Институционално право
Lavarra / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-406/19
Институционално право
Cocilovo / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-407/19
Институционално право
Speroni / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-409/19
Институционално право
Di Meo / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-410/19
Институционално право
Di Lello Finuoli / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-411/19
Институционално право
Lombardo / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-412/19
Институционално право
Contu / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-413/19
Институционално право
Dupuis / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-414/19
Институционално право
Frittelli / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-415/19
Институционално право
Laroni / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-416/19
Институционално право
Filippi / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-417/19
Институционално право
Viola / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-418/19
Институционално право
Mussa / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-420/19
Институционално право
Nobilia / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-421/19
Институционално право
Segre / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-422/19
Институционално право
De Luca / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-425/19
Институционално право
Ventre / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-426/19
Институционално право
Musoni / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-427/19
Институционално право
Frantova / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-429/19
Институционално право
Iacono / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-430/19
Институционално право
Bonsignore / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-431/19
Институционално право
Azzolini / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-432/19
Институционално право
Gawronski / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-435/19
Институционално право
Chiaramello / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-436/19
Институционално право
Aita / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-438/19
Институционално право
Novelli / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-439/19
Институционално право
Mantovani / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-440/19
Институционално право
Mattina / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-441/19
Институционално право
La Russa / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-442/19
Институционално право
Carollo / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-444/19
Институционално право
Locatelli / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-445/19
Институционално право
Chiesa / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-446/19
Институционално право
Castellina / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-448/19
Институционално право
Costanzo / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-449/19
Институционално право
Dell'Alba / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-450/19
Институционално право
Gallenzi / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-451/19
Институционално право
Gemelli / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-452/19
Институционално право
Napoletano / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-453/19
Институционално право
Panusa / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-454/19
Институционално право
Musotto / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-463/19
Институционално право
Cervetti / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-465/19
Институционално право
Florio / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-519/19
Институционално право
Forte / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-602/19
Интелектуална собственост
Eugène Perma France / EUIPO - SPI Investments Group (NATURANOVE)
Общ съд - Втори състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
09:30
устни състезания
T-695/19
Институционално право
Falqui / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/07/2020
14:30
устни състезания
T-515/18
Конкуренция
Fakro / Комисия
Общ съд - Седми състав
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
09:30
устни състезания
C-336/19
Селско стопанство
Centraal Israëlitisch Consistorie van België и др.
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
09:30
устни състезания
T-602/15 RENV
Клауза за подсъдност
Jenkinson / Съвет и др.
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
09:30
устни състезания
Съединени дела T-236/17
T-596/17
Balti Gaas / Комисия и INEA
Balti Gaas / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-758/14 RENV
Конкуренция
Infineon Technologies / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-332/15
Ocean Capital Administration и др. / Съвет
Общ съд - Първи състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-110/17
Търговска политика
Jiangsu Seraphim Solar System / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-203/18
Икономическа политика
VQ / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-429/18
BRF и SHB Comercio e Industria de Alimentos / Комисия
Общ съд - Пети разширен състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-490/18
Neda Industrial Group / Съвет
Общ съд - Четвърти състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-576/18
Икономическа политика
Crédit agricole / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-577/18
Икономическа политика
Crédit agricole Corporate and Investment Bank / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-578/18
Икономическа политика
CA Consumer Finance / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-661/18
Securitec / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
FR Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-748/18
Интелектуална собственост
Glimarpol / EUIPO - Metar (Outil pneumatique)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-20/19
Интелектуална собственост
Pablosky / EUIPO - docPrice (mediFLEX easystep)
Общ съд - Втори състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-21/19
Интелектуална собственост
Pablosky / EUIPO - docPrice (mediFLEX easySTEP)
Общ съд - Втори състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-38/19
Селско стопанство
Португалия / Комисия
Общ съд - Седми състав
PT Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-138/19
Правилник за длъжностните лица
WH / EUIPO
Общ съд - Четвърти състав
ES Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-186/19
Zubedi / Съвет
Общ съд - Четвърти състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-305/19
Интелектуална собственост
Welmax + / EUIPO - Valmex Medical Imaging (welmax)
Общ съд - Девети състав
PL Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-328/19
Интелектуална собственост
Scorify / EUIPO - Scor (SCORIFY)
Общ съд - Втори състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-533/19
Интелектуална собственост
Artur Florêncio & Filhos, Affsports / EUIPO - Anadeco Gestion (sflooring)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-633/19
Интелектуална собственост
Essential Export / EUIPO - Shenzhen Liouyi International Trading (TOTU)
Общ съд - Втори състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-659/19
Интелектуална собственост
FF Group Romania / EUIPO - KiK Textilien und Non-Food (_kix)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-686/19
Интелектуална собственост
Euroapotheca / EUIPO - General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-696/19
Интелектуална собственост
Teva Pharmaceutical Industries / EUIPO (Moins de migraine pour vivre mieux)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-697/19
Интелектуална собственост
Teva Pharmaceutical Industries / EUIPO (Weniger Migräne. Mehr vom Leben.)
Общ съд - Десети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-729/19
Интелектуална собственост
Dinamo / EUIPO (Favorit)
Общ съд - Трети състав
DE Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/07/2020
11:00
съдебно решение
T-800/19
Интелектуална собственост
Austria Tabak / EUIPO - Mignot & De Block (AIR)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-452/18
Ibercaja Banco
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-575/18 P
Чешка република / Комисия
Съд - Голям състав
CS Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-673/18
Интелектуална собственост
Santen
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-698/18
C-699/18
Raiffeisen Bank
BRD Groupe Societé Générale
Съд - Четвърти състав
RO Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-716/18
Данъчни въпроси
AJFP Caraş-Severin и DGRFP Timişoara
Съд - Пети състав
RO Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 09/07/2020
09:30
Заключение
C-56/19 P
Търговска политика
RFA International / Комисия
Съд - Втори състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-70/19 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / HM
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-76/19
Митнически съюз
Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya « Mitnitsi »
Съд - Седми състав
BG Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-81/19
Banca Transilvania
Съд - Първи състав
RO Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-86/19
Транспорт
Vueling Airlines
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-104/19
Търговска политика
Donex Shipping and Forwarding
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-199/19
Правен режим на предприятията
RL (Directive lutte contre le retard de paiement)
Съд - Девети състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-241/19 P
Обща външна политика и политика на сигурност
Haswani / Съвет
Съд - Осми състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-257/19
Транспорт
Комисия / Irlande (Organisme d’enquête maritime)
Съд - Пети състав
EN Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-264/19
Интелектуална собственост
Constantin Film Verleih
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-272/19
Принципи на общностното право
Land Hessen
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-297/19
Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 09/07/2020
09:30
Заключение
C-342/19 P
De Masi и Varoufakis / BCE
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-343/19
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-374/19
Данъчни въпроси
Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler
Съд - Осми състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 09/07/2020
09:30
съдебно решение
C-391/19
Свободно движение на стоки
Unipack
Съд - Осми състав
BG Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 09/07/2020
09:30
Заключение
C-463/19
Социална политика
Syndicat CFTC
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 09/07/2020
09:30
устни състезания
C-484/19
Свободно движение на хора
Lexel
Съд - Първи състав
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 09/07/2020
09:30
Заключение
C-526/19
Сближаване на законодателствата
Entoma
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 09/07/2020
09:30
Заключение
C-543/19
Митнически съюз
Jebsen & Jessen
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 09/07/2020
09:30
Заключение
C-667/19
Индустриална политика
A.M. (Étiquetage des produits cosmétiques)
Съд - Трети състав
PL Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 09/07/2020
09:30
устни състезания
C-673/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
M e.a. (Éloignement vers un État membre)
Съд - Пети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 09/07/2020
09:30
устни състезания
C-735/19
Правен режим на предприятията
Euromin Holdings (Cyprus)
Съд - Четвърти състав
LV Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 09/07/2020
09:30
устни състезания
T-161/18
Държавни помощи
Braesch и др. / Комисия
Общ съд - Трети разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 10/07/2020
09:30
устни състезания
T-549/18
Hexal / EMA
Общ съд - Осми разширен състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
петък 10/07/2020
09:30
устни състезания
T-17/19
Институционално право
Moi / Парламент
Общ съд - Четвърти разширен състав
IT Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
петък 10/07/2020
09:30
устни състезания
T-574/19
Интелектуална собственост
Tinnus Enterprises / EUIPO - Mystic Products и Koopman International (Installations pour la distribution de fluides)
Общ съд - Десети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
петък 10/07/2020
09:30
устни състезания
Съединени дела T-643/19
T-664/19
Интелектуална собственост
Dermavita / EUIPO - Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)
Allergan Holdings France / EUIPO - Dermavita (JUVEDERM ULTRA)
Общ съд - Трети състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 13/07/2020
09:30
устни състезания
T-611/18
Pharmaceutical Works Polpharma / EMA
Общ съд - Седми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 13/07/2020
14:30
устни състезания
C-481/19
Принципи на общностното право
Consob
Съд - Голям състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/07/2020
09:30
устни състезания
C-505/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Bundesrepublik Deutschland (Notice rouge d’Interpol)
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/07/2020
09:30
устни състезания
C-561/19
Институционално право
Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi
Съд - Голям състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/07/2020
09:30
устни състезания
T-166/19
Bronckers / Комисия
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-378/16 P
Inclusion Alliance for Europe / Комисия
Съд - Трети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-517/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Addis
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-584/17 P
Клауза за подсъдност
ADR Center / Комисия
Съд - Трети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-311/18
Сближаване на законодателствата
Facebook Ireland и Schrems
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-485/18
Сближаване на законодателствата
Groupe Lactalis
Съд - Трети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-549/18
Комисия / Roumanie (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Съд - Голям състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-550/18
Комисия / Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux)
Съд - Голям състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-610/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
AFMB и др.
Съд - Голям състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-606/18 P
Конкуренция
Nexans France и Nexans / Комисия
Съд - Втори състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-658/18
Социална политика
Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens)
Съд - Втори състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
Съединени дела C-682/18
C-683/18
Интелектуална собственост
YouTube
Cyando
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-686/18
Сближаване на законодателствата
Adusbef и др.
Съд - Първи състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-714/18 P
Интелектуална собственост
ACTC / EUIPO
Съд - Втори състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-761/18 P
Leino-Sandberg / Парламент
Съд - Пети състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-764/18
Сближаване на законодателствата
Orange España
Съд - Четвърти състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-63/19
Данъчни въпроси
Комисия / Italie (Contribution à l’achat de carburants)
Съд - Пети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Richard de la Tour
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-73/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Movic и др.
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-80/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
E. E. (Compétence juridictionnelle и loi applicable aux successions)
Съд - Първи състав
LT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-97/19
Митнически съюз
Pfeifer & Langen
Съд - Втори състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-129/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Съд - Голям състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-147/19
Интелектуална собственост
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación
Съд - Пети състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-160/19 P
Държавни помощи
Comune di Milano / Комисия
Съд - Втори състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-193/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Migrationsverket
Съд - Четвърти състав
SV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Richard de la Tour
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
Съединени дела C-224/19
C-259/19
Caixabank
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Съд - Четвърти състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-253/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Novo Banco
Съд - Девети състав
PT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-352/19 P
Селско стопанство
Région de Bruxelles-Capitale / Комисия
Съд - Първи състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-372/19
Конкуренция
SABAM
Съд - Пети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-424/19
Данъчни въпроси
UR (Assujettissement des avocats à la TVA)
Съд - Sixième chambre
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-427/19
Свободно движение на хора
Bulstrad Vienna Insurance Group
Съд - Първи състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-496/19
Митнически съюз
Antonio Capaldo
Съд - Осми състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-584/19
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés)
Съд - Голям състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-619/19
Land Baden-Württemberg (Communications internes)
Съд - Първи състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 16/07/2020
09:30
Заключение
C-656/19
Данъчни въпроси
BAKATI PLUS
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 16/07/2020
09:30
съдебно решение
C-686/19
Soho Group
Съд - Sixième chambre
LV null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Richard de la Tour
четвъртък 16/07/2020
09:30
устни състезания
C-195/20 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Principe de spécialité)
Съд - Четвърти състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF