График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-40/17
Сближаване на законодателствата
Fashion ID
Съд - Втори състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-411/17
Inter-Environnement Wallonie и Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Съд - Голям състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-469/17
Интелектуална собственост
Funke Medien NRW
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-476/17
Интелектуална собственост
Pelham и др.
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-516/17
Интелектуална собственост
Spiegel Online
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-556/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Torubarov
Съд - Голям състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-589/17
Митнически съюз
Prenatal
Съд - Втори състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-620/17
Принципи на общностното право
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Съд - Четвърти състав
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-654/17 P
Държавни помощи
Bayerische Motoren Werke / Комисия и Freistaat Sachsen
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-659/17
Държавни помощи
Azienda Napoletana Mobilità
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-680/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Vethanayagam и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-16/18
Свободно предоставяне на услуги
Dobersberger
Съд - Голям състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-38/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Gambino и Hyka
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-124/18 P
Интелектуална собственост
Red Bull / EUIPO
Съд - Десети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-209/18
Свободно предоставяне на услуги
Комисия / Autriche (Ingénieurs civils, agents en brevets и vétérinaires)
Съд - Четвърти състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-354/18
Транспорт
Rusu
Съд - Осми състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-359/18 P
EMA / Shire Pharmaceuticals Ireland
Съд - Осми състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-360/18
Селско стопанство
Cargill Deutschland
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-385/18
Държавни помощи
Arriva Italia и др.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-388/18
Данъчни въпроси
B (Chiffre d’affaires du revendeur de véhicules d’occasion)
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-418/18 P
Институционално право
Puppinck и др. / Комисия
Съд - Голям състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-421/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Ordre des avocats du barreau de Dinant
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-436/18 P
Търговска политика
Shanxi Taigang Stainless Steel / Комисия
Съд - Десети състав
EN Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-432/18
Селско стопанство
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-433/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Aktiva Finants
Съд - Първи състав
FI Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-435/18
Конкуренция
Otis Gesellschaft и др.
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-451/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Tibor-Trans
Съд - Sixième chambre
HU Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-460/18 P
Правилник за длъжностните лица
HK / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-468/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
R (Compétence responsabilité parentale и obligation alimentaire)
Съд - Трети състав
RO Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
понеделник 29/07/2019
10:00
съдебно решение
C-481/18
Комисия / Italie (Tissus и cellules d’origine humaine)
Съд - Sixième chambre
IT Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
понеделник 29/07/2019
10:00
Заключение
C-555/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
K.H.K. (Saisie conservatoire des comptes bancaires)
Съд - Sixième chambre
BG Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar