График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
понеделник 29/04/2019
15:00
устни състезания
C-323/18
Данъчни въпроси
Tesco-Global Áruházak
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
09:30
Становища
Avis 1/17
Институционално право
Accord ECG UE-Canada
Съд - Пленум
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-556/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Torubarov
Съд - Голям състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
съдебно решение
C-611/17
Политика в областта на рибарството
Италия / Conseil (Quota de pêche de l’espadon méditerranéen)
Съд - Голям състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-620/17
Принципи на общностното право
Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe
Съд - Четвърти състав
HU Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-708/17
C-725/17
EVN Bulgaria Toplofikatsia
Toplofikatsia Sofia
Съд - Четвърти състав
BG Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-128/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Dorobantu
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-198/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
CeDe Group
Съд - Четвърти състав
SV Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-390/18
Свободно предоставяне на услуги
AIRBNB Ireland
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 30/04/2019
09:30
устни състезания
C-414/18
Сближаване на законодателствата
Iccrea Banca
Съд - Голям състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-508/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Lübeck)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-509/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur général de Lituanie)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
09:30
Заключение
C-82/19 PPU
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Minister for Justice and Equality (Mandat d’arrêt européen émis par le procureur public de Zwickau)
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-516/16
Правилник за длъжностните лица
Alvarez y Bejarano и др. / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-523/16
Правилник за длъжностните лица
Ardalic и др. / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-536/16
Правилник за длъжностните лица
Alvarez y Bejarano и др. / Комисия
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-542/16
Правилник за длъжностните лица
Ardalic и др. / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-737/17
Правилник за длъжностните лица
Wattiau / Парламент
Общ съд - Девети състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-136/18
Интелектуална собственост
Kuota International / EUIPO - Sintema Sport (K)
Общ съд - Първи състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-214/18
Институционално право
Briois / Парламент
Общ съд - Седми състав
FR Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
устни състезания
T-385/18
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO - Crone (CRONE)
Общ съд - Трети състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 30/04/2019
15:30
съдебно решение
T-558/18
Интелектуална собственост
Lupu / EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:00
устни състезания
C-380/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
E.P. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:00
устни състезания
Съединени дела C-381/18
C-382/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
G.S. (Menace pour l’ordre public)
V.G. (Menace pour l’ordre public)
Съд - Първи състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-598/17
Държавни помощи
A-Fonds
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-614/17
Селско стопанство
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego
Съд - Четвърти състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-683/17
Интелектуална собственост
Cofemel
Съд - Трети състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-692/17
Данъчни въпроси
Paulo Nascimento Consulting
Съд - Втори състав
PT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-694/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Pillar Securitisation
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-28/18
Сближаване на законодателствата
Verein für Konsumenteninformation
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-39/18 P
Конкуренция
Комисия / Icap и др.
Съд - Трети състав
EN Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-42/18
Данъчни въпроси
Cardpoint
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 02/05/2019
09:30
Заключение
C-70/18
Външни отношения
A и др.
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-98/18
T. Boer & Zonen
Съд - Девети състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-133/18
Данъчни въпроси
Sea Chefs Cruise Services
Съд - Трети състав
FR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-224/18
Данъчни въпроси
Budimex
Съд - Седми състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-225/18
Данъчни въпроси
Grupa Lotos
Съд - Осми състав
PL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-250/18
Комисия / Croatie (Décharge de Biljane Donje)
Съд - Осми състав
HR Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-259/18
Свободно предоставяне на услуги
Asendia Spain
Съд - Осми състав
ES Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-265/18
Данъчни въпроси
Jarmuškienė
Съд - Десети състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-268/18
Митнически съюз
Onlineshop
Съд - Десети състав
RO Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-294/18
Енергетика
Oulun Sähkönmyynti
Съд - Десети състав
FI Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
C-309/18
Lavorgna
Съд - Девети състав
IT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 02/05/2019
09:30
устни състезания
C-360/18
Селско стопанство
Cargill Deutschland
Съд - Трети състав
DE Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
устни състезания
C-395/18
Tim
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
устни състезания
T-399/16
Конкуренция
CK Telecoms UK Investments / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
09:30
съдебно решение
T-748/16
Правилник за длъжностните лица
QH / Парламент
Общ съд - Първи състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
11:00
устни състезания
Съединени дела C-398/18
C-428/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Bocero Torrico
Bode
Съд - Осми състав
ES Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 02/05/2019
14:30
устни състезания
C-417/18
Индустриална политика
AW e.a. (Appels au 112)
Съд - Четвърти състав
LT Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
петък 03/05/2019
09:30
устни състезания
T-399/16
Конкуренция
CK Telecoms UK Investments / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
09:30
устни състезания
T-217/17
Държавни помощи
FVE Holýšov I и др. / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
09:30
устни състезания
T-432/18
Правилник за длъжностните лица
Palo / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 06/05/2019
14:30
устни състезания
Съединени дела C-64/18
C-140/18
C-146/18
C-148/18
Свободно предоставяне на услуги
Maksimovic
Köfler и др.
Köfler
Köfler и др.
Съд - Sixième chambre
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
C-431/17
Свободно движение на хора
Monachos Eirinaios
Съд - Голям състав
EL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
вторник 07/05/2019
09:30
Заключение
C-285/18
Irgita
Съд - Четвърти състав
LT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
вторник 07/05/2019
09:30
Заключение
C-347/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Salvoni
Съд - Първи състав
IT Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
C-447/18
Свободно движение на хора
Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava и др.
Съд - Трети състав
SK Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-49/17
Селско стопанство
Испания / Комисия
Общ съд - Пети състав
ES Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-239/17
Селско стопанство
Германия / Комисия
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
T-27/18 RENV
Правилник за длъжностните лица
FV / Съвет
Общ съд - Осми състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-152/18
Интелектуална собственост
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-153/18
Интелектуална собственост
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-154/18
Интелектуална собственост
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-155/18
Интелектуална собственост
Sona Nutrition / EUIPO - Solgar Holdings (SOLGAR Since 1947 MultiPlus WHOLEFOOD CONCENTRATE MULTIVITAMIN FORMULA)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела T-287/18
T-288/18
Интелектуална собственост
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (Nature's Variety Instinct)
M. I. Industries / EUIPO - Natural Instinct (NATURE'S VARIETY INSTINCT)
Общ съд - Пети състав
EN Зала Fernando Pessoa
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-407/18
Правилник за длъжностните лица
WP / EUIPO
Общ съд - Осми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-423/18
Интелектуална собственост
Fissler / EUIPO (vita)
Общ съд - Осми състав
DE Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
устни състезания
T-501/18
Интелектуална собственост
Currency One / EUIPO - Cinkciarz.pl (CINKCIARZ)
Общ съд - Първи състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 07/05/2019
09:30
съдебно решение
T-629/18
Интелектуална собственост
mobile.de / EUIPO (Représentation d’une voiture dans une infobulle)
Общ съд - Първи състав
DE Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-24/17
Социална политика
Österreichischer Gewerkschaftsbund
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-396/17
Социална политика
Leitner
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-450/17 P
Икономическа политика
Landeskreditbank Baden-Württemberg
Съд - Първи състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-494/17
Социална политика
Rossato и Conservatorio di Musica F.A. Bonporti
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-566/17
Данъчни въпроси
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
Съд - Втори състав
PL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-568/17
Данъчни въпроси
Geelen
Съд - Първи състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-580/17
Селско стопанство
Järvelaev
Съд - Десети състав
ET Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wathelet
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-631/17
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Inspecteur van de Belastingdienst
Съд - Трети състав
NL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
C-674/17
Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola
Съд - Втори състав
FI Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-712/17
Данъчни въпроси
EN.SA.
Съд - Първи състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-25/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Kerr
Съд - Първи състав
BG Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-53/18
Свобода на установяване
Mastromartino
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-80/18
C-81/18
C-82/18
C-83/18
UNESA
Endesa Generación
Iberdrola Generación Nuclear
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
Съединени дела C-105/18
C-106/18
C-107/18
C-108/18
C-109/18
C-110/18
C-111/18
C-112/18
C-113/18
UNESA
Engasa
Duerocanto
Acciona
Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica
Burgos Pérez и Guinea Bueno
Endesa Generación
APPA
Parc del Segre и др.
Съд - Пети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-127/18
Данъчни въпроси
A-PACK CZ
Съд - Първи състав
CS Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-161/18
Социална политика
Villar Láiz
Съд - Трети състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
C-168/18
Социална политика
Pensions-Sicherungs-Verein
Съд - Пети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-194/18
Социална политика
Dodič
Съд - Девети състав
SL Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-230/18
Принципи на общностното право
PI
Съд - Sixième chambre
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-243/18 P
Правилник за длъжностните лица
Entreprise commune Fusion for Energy / Galocha
Съд - Първи състав
ES Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-253/18
Транспорт
Rhenus Veniro
Съд - Десети състав
DE Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/05/2019
09:30
Заключение
C-267/18
Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93
Съд - Четвърти състав
RO Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-305/18
Associazione "Verdi Ambiente e Società - Aps Onlus" и др.
Съд - Sixième chambre
IT Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
C-344/18
Социална политика
ISS Facility Services
Съд - Четвърти състав
NL Съдебна зала ІІ - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
C-385/18
Държавни помощи
Arriva Italia и др.
Съд - Втори състав
IT Съдебна зала І - ниво 8
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
C-460/18 P
Правилник за длъжностните лица
HK / Комисия
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІІІ - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
C-486/18
Социална политика
Praxair MRC
Съд - Първи състав
FR Съдебна зала ІV - ниво 6
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-690/16
Enrico Colombo и Corinti Giacomo / Комисия
Общ съд - Четвърти състав
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
T-48/17
Институционално право
ADDE / Парламент
Общ съд - Осми разширен състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-99/18
Правилник за длъжностните лица
Stamatopoulos / ENISA
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-185/18
Конкуренция
Lucchini / Комисия
Общ съд - Sixième chambre
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-269/18
Интелектуална собственост
Inditex / EUIPO - Ffauf Italia (ZARA)
Общ съд - Девети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-324/18
Интелектуална собственост
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille dorée)
Общ съд - Sixième chambre
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-325/18
Интелектуална собственост
VI.TO. / EUIPO - Bottega (Forme d’une bouteille rose)
Общ съд - Sixième chambre
IT Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-358/18
Интелектуална собственост
J. García Carrión / EUIPO - Codorníu (JAUME CODORNÍU)
Общ съд - Девети състав
ES Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
устни състезания
T-380/18
Интелектуална собственост
Intas Pharmaceuticals / EUIPO - Laboratorios Indas (INTAS)
Общ съд - Девети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
09:30
съдебно решение
T-469/18
Интелектуална собственост
Battelle Memorial Institute / EUIPO (HEATCOAT)
Общ съд - Sixième chambre
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-434/15
Институционално право
Islamic Republic of Iran Shipping Lines и др. / Съвет
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-749/16
Търговска политика
Stemcor London и Samac Steel Supplies / Комисия
Общ съд - Втори състав
EN Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
устни състезания
T-828/17
Правилник за длъжностните лица
Quadri di Cardano / Комисия
Общ съд - Втори състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-55/18
Интелектуална собственост
Team Beverage / EUIPO (LIEBLINGSWEIN)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-56/18
Интелектуална собственост
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 08/05/2019
14:00
съдебно решение
T-57/18
Интелектуална собственост
Team Beverage / EUIPO (WEIN FÜR PROFIS)
Общ съд - Втори състав
DE Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 13/05/2019
15:00
устни състезания
C-445/18
Селско стопанство
Vaselife International и Chrysal International
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
понеделник 13/05/2019
15:00
устни състезания
C-632/18
Икономическа политика
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Съд - Осми състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:00
съдебно решение
C-55/18
Социална политика
CCOO
Съд - Голям състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-12/18
Интелектуална собственост
Zweirad-Center Stadler / EUIPO - Triumph Designs (Triumph)
Общ съд - Първи състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-89/18
Интелектуална собственост
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (Café del Sol)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
съдебно решение
T-90/18
Интелектуална собственост
Guiral Broto / EUIPO - Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 14/05/2019
09:30
устни състезания
T-112/18
Интелектуална собственост
Pink Lady America / OCVV - WAAA (Cripps Pink)
Общ съд - Трети състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-341/17 P
Селско стопанство
Гърция / Комисия
Съд - Осми състав
EL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 15/05/2019
09:30
Заключение
C-621/17
Kiss и CIB Bank
Съд - Трети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-653/17 P
Интелектуална собственост
VM Vermögens-Management / EUIPO
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Kokott
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-677/17
Външни отношения
Çoban
Съд - Първи състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-706/17
Държавни помощи
Achema и др.
Съд - Четвърти състав
LT null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Wahl
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-715/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / Pologne (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
PL null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-718/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / Hongrie (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-719/17
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Комисия / République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale)
Съд - Трети състав
CS null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-103/18
C-429/18
Социална политика
Sánchez Ruiz
Fernández Álvarez и др.
Съд - Втори състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-132/18 P
Правилник за длъжностните лица
Комисия / Tuerck
Съд - Осми състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
сряда 15/05/2019
09:30
съдебно решение
C-170/18 P
Правилник за длъжностните лица
CJ / ECDC
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Tanchev
сряда 15/05/2019
09:30
Заключение
C-222/18
VIPA
Съд - Пети състав
HU null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
сряда 15/05/2019
09:30
Заключение
C-378/18
Селско стопанство
Westphal
Съд - Осми състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-402/18
Tedeschi и Consorzio Stabile Istant Service
Съд - Пети състав
IT null
Requête (JO) HTML / PDF
сряда 15/05/2019
09:30
устни състезания
C-433/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Aktiva Finants
Съд - Първи състав
FI null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-479/17 P
Институционално право
Guardian Europe / Union européenne
Съд - Първи състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-509/17
Социална политика
Plessers
Съд - Трети състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-689/17
Conti 11. Container Schiffahrt
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-31/18
Енергетика
Elektrorazpredelenie Yug
Съд - Пети състав
BG null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-37/18
Социално осигуряване на работниците мигранти/Социална сигурност на работниците мигранти
Vueling Airlines
Съд - Голям състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Saugmandsgaard Øe
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-68/18
Данъчни въпроси
Petrotel-Lukoil
Съд - Пети състав
RO null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-138/18
Митнически съюз
Estron
Съд - Sixième chambre
DA null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bot
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-175/18 P
PTC Therapeutics International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-178/18 P
MSD Animal Health Innovation и Intervet International / EMA
Съд - Четвърти състав
EN null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-176/18
Интелектуална собственост
Club de Variedades Vegetales Protegidas
Съд - Седми състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
C-204/18 P
Pebagua / Комисия
Съд - Девети състав
ES null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Sharpston
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-281/18 P
Интелектуална собственост
Repower / EUIPO
Съд - Втори състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Campos Sánchez-Bordona
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-314/18
Пространсво на свобода, сигурност и правосъдие
Openbaar Ministerie (Mandat d’arrêt européen – Garantie de renvoi dans l’État d'exécution)
Съд - Четвърти състав
NL null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pikamäe
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
C-435/18
Конкуренция
Otis Gesellschaft и др.
Съд - Пети състав
DE null
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
Заключение
C-484/18
Сближаване на законодателствата
Spedidam
Съд - Пети състав
FR null
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Hogan
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-624/17
Държавни помощи
Полша / Комисия
Общ съд - Девети разширен състав
PL Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-733/17
GMPO / Комисия
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
съдебно решение
T-354/18
Интелектуална собственост
KID-Systeme / EUIPO - Sky (SKYFi)
Общ съд - Sixième chambre
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
T-356/18
Интелектуална собственост
Volvo Trademark / EUIPO - Paalupaikka (V V-wheels)
Общ съд - Седми състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
четвъртък 16/05/2019
09:30
устни състезания
T-536/18
Интелектуална собственост
Société des produits Nestlé / EUIPO - European Food (fitness)
Общ съд - Осми състав
EN Зелена зала
Requête (JO) HTML / PDF