График на съдебните заседания
Графикът се публикува за информация и подлежи на евентуални изменения.
Подреждане по : дата | юрисдикция | зала
Дата Дело Език на производството Зала
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
C-623/17
Сближаване на законодателствата
Privacy International
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
C-94/18
Европейско гражданство
Chenchooliah
Съд - Голям състав
EN Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
C-123/18 P
Институционално право
HTTS / Съвет
Съд - Голям състав
DE Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Pitruzzella
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-125/18
Gómez del Moral Guasch
Съд - Голям състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-263/18
Интелектуална собственост
Nederlands Uitgeversverbond и Groep Algemene Uitgevers
Съд - Голям състав
NL Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Szpunar
вторник 10/09/2019
09:30
Заключение
C-450/18
Социална политика
Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères)
Съд - Първи състав
ES Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
генерален адвокат Bobek
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
Съединени дела C-511/18
C-512/18
Сближаване на законодателствата
La Quadrature du Net и др.
French Data Network и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
C-520/18
Сближаване на законодателствата
Ordre des barreaux francophones и germanophone и др.
Съд - Голям състав
FR Grande Salle Palais - Niveau 2
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-883/16
Енергетика
Полша / Комисия
Общ съд - Първи разширен състав
PL Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-741/17
Trasys International и Axianseu - Digital Solutions / AESA
Общ съд - Трети състав
FR Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-50/18
Tassi / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-51/18
Kleani / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-66/18
Tsapakidou / Cour de justice de l'Union européenne
Общ съд - Трети състав
EN Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
T-145/18
Икономическа политика
Confédération nationale du Crédit mutuel и др. / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-217/18
Правилник за длъжностните лица
DK / SEAE
Общ съд - Първи състав
FR Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
T-527/18
Интелектуална собственост
K.A. Schmersal Holding / EUIPO - Tecnium (tec.nicum)
Общ съд - Първи състав
EN Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
устни състезания
T-697/18
Интелектуална собственост
Aldi / EUIPO - Titlbach (ALTISPORT)
Общ съд - Sixième chambre
DE Зала Dalsgaard
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
09:30
съдебно решение
T-744/18
Интелектуална собственост
Oakley / EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Общ съд - Първи състав
ES Синя зала
Requête (JO) HTML / PDF
вторник 10/09/2019
14:30
устни състезания
T-146/18
Икономическа политика
BPCE и др. / BCE
Общ съд - Втори разширен състав
FR Grande salle - Annexe "C"
Requête (JO) HTML / PDF